"Goedenavond, fijn dat u kijkt naar het actualiteitenprogramma Zo zit het echt. Mijn naam is Mario Net en vanavond hebben we een live-opgenomen uitzending over de gespannen situatie in Oekraïne. Voordat we overschakelen naar live-beelden van onze reporter ter plaatse geven we u eerst een korte samenvatting over de stand van zaken. Hiervoor is Oost-Europadeskundige meneer Lorre speciaal naar de studio gekomen. Zegt u het maar, meneer Lorre." 

"Dank u wel voor de introductie, Mario. De situatie is eigenlijk heel overzichtelijk. Verontruste burgers hebben in Oekraïne op vreedzame wijze geprotesteerd tegen de pro-Russische dictator Janoekovitsj, omdat ze dromen van een EU-lidmaatschap en aan de hete adem van Rusland willen ontsnappen. Als eerste reactie heeft Janoekovitsj sluipschutters laten schieten op vreedzaam demonstrerende burgers, maar de protesten bleven doorgaan. Dankzij het volhardende en heldhaftige optreden van de demonstranten op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev is Janoekovitsj gevlucht naar Moskou en is er een tijdelijke interim-regering van nationale eenheid gevormd met aan het hoofd president Toertsjinov. Komende tijd staat Toertsjinov voor grote uitdagingen, omdat het corrupte regime van zijn voorganger de staatskas leeg heeft achtergelaten. Hij is overigens van dezelfde partij als Julia Timosjenko, de mevrouw met de blonde vlecht die iedereen kent omdat ze door Janoekovitsj in de gevangenis was opgesloten. Timosjenko heeft zich al eerder geprobeerd te verzetten tegen de bemoeienis van het grote buurland Rusland. Zoals u weet is Rusland een land dat weliswaar erg groot is, maar minder ontwikkeld is dan het Westen. Het is dat het grote olie- en gasvoorraden heeft, waardoor landen zich nog iets aantrekken van wat eens het Russische Rijk was. Het geld dat met deze brandstofhandel wordt verdiend verdwijnt in de zakken van een selecte groep Russen. Voor de nuance moet ik wel zeggen dat het land vroeger wel degelijk welvarende hoogtijdagen heeft gekend, Peter de Grote wilde zelfs het Nederlands als nationale taal invoeren, maar sinds de opkomst van het communisme is er weinig meer over van enige vorm van redelijkheid in Rusland."

"Nuance is wel belangrijk, meneer Lorre. Anders krijgen we een eenzijdig beeld van Rusland. Een mooie toevoeging aan uw verhaal."

"Inderdaad, Mario. Een genuanceerd beeld is wel belangrijk. Al is het vandaag de dag eigenlijk gewoon een simpele zaak. Het land is gewoon ook geen echte democratie. Het is steeds maar weer dezelfde kleine groep mensen die er aan de macht is. Daarnaast is iedereen die iets positiefs over tsaar Poetin zegt uitermate verdacht, omdat Poetin in zekere zin zijn volk onderdrukt en iedereen die kritiek op hem heeft de mond snoert. Als je voor Poetin bent, dan ben je eigenlijk tegen alles waar de westerse beschaving voor staat. Dat was vroeger al zo in de Koude Oorlog en de Russische mentaliteit is sindsdien nauwelijks veranderd. In 1991 viel de Sovjet-Unie niet voor niets uit elkaar. Lidmaatschap van de Europese Unie is voor de Oekraïners een logische volgende stap in de goede richting, omdat de EU natuurlijk in al haar facetten een geslaagd project is. Sinds de oprichting van de EU is de welvaart flink gestegen en is er geen oorlog meer gevoerd tussen de aangesloten landen. Hans van Baalen en Guy Verhofstadt hebben daarom ook een bliksembezoek gebracht aan de nieuwe leiders in Kiev om ze te feliciteren met hun behaalde geweldloze overwinning. Critici van de EU vergeten dit soort belangrijke wapenfeiten van de Europese samenwerking vaak en proberen aan te zetten tot verdeeldheid, wat kan leiden tot een nieuwe oorlog op het Europese continent. Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat het logisch is om deze zeurkousen met onrealistische verhalen niet al te serieus te nemen." 

"U bedoelt eigenlijk te zeggen dat iedereen die niet voor de EU is dus tegen is?"

"Dat is inderdaad wat ik bedoel, Mario. De gebeurtenissen in Oekraïne kwamen in een stroomversnelling toen Rusland uiteraard toevallig aan de grens met de Oekraïne een grote legeroefening hield. Russische soldaten zijn de grens overgestoken en hebben het autonome parlementsgebouw en enkele vliegvelden op de Krim bezet. De Krim is voor Rusland een strategische plek, mede omdat de Russische marine er een grote vloot heeft liggen. Het binnenvallen van een buurland is een provocatie van de eerste orde en een grote uitdaging voor de nieuwe gematigde pro-Europese regering in Kiev. De beschaafde wereld zou dit niet moeten tolereren. In veel landen gaan er stemmen op om de ambassadeur uit Rusland terug te halen of om op andere wijze te laten weten dat dit niet getolereerd wordt. President Obama heeft als ongekozen leider van het verstandige deel van de wereld een lang telefoongesprek gehad met Poetin over de situatie en hem opgeroepen om kalm te blijven en de situatie niet verder te doen escaleren. De vraag blijft natuurlijk of Poetin een redelijk mens is die ervan overtuigd kan worden dat dit soort acties niet kunnen. Deze Russische provocatie kan in ieder geval een oorlog uitlokken die in het ergste geval overslaat naar andere delen van het Europese continent. Het NAVO-bondgenootschap, de VN, de Europese samenwerking en de goede band met de Verenigde Staten is op dit moment erg belangrijk. Het zou erg onverstandig zijn van Rusland om de hele wereld tegen zich te krijgen. Wat er de komende dagen zal gaan gebeuren is erg onzeker en hangt voor een groot deel af van de houding van Rusland. Het is afwachten met ingehouden adem."

"Hartelijk dank voor deze heldere uiteenzetting van de feiten. We schakelen over naar een live-verbinding met onze reporter Carlo Collodi in Oekraïne voor de laatste ontwikkelingen. Carlo, waar ben jij nu?"

"Dag Mario, ik sta momenteel voor het parlementsgebouw in de Krim in het zuid-oosten van de Oekraïne. Dit deel heeft een eigen parlement en het gebouw is de afgelopen dagen ingenomen door pro-Russische gewapende mannen. Op het gebouw is zelfs de Russische vlag gehesen. De situatie is licht gespannen, maar grote chaos blijft tot nu toe uit."

"Hoe staat de lokale bevolking tegenover dit brute Russische machtsvertoon?"

"Vanmiddag sprak ik met een aantal mensen hier in Simferopol en hun houding was verbazingwekkend positief. Veel mensen in het oosten en zuid-oosten van Oekraïne zijn van Russische afkomst en voelen zich als minderheid bedreigd in Oekraïne. Hun wantrouwen naar de nieuwe regering is groot, mede vanwege extreem nationalistische krachten die op deze ondemocratische wijze ook aan de macht komen. Een van de eerste daden van het zelfbenoemde nieuwe parlement was het afschaffen van wetten die het Russisch als minderheidstaal beschermen. Ook andere minderheden, waaronder Joden, voelen de dreiging toenemen in het land. Veel mensen hier zijn bang voor onderdrukking door extreem-rechtse groeperingen onder de Oekraïens sprekende landgenoten die nu de macht hebben gegrepen in Kiev. Ook is er wantrouwen naar de westerse landen. Het lijkt erop dat de machtsovername in Kiev is opgehitst door het westen en dat Amerikaanse geheime diensten door de extremisten geholpen worden met het stelen van geheime staatsdocumenten van de Oekraïne. Recent liet de Amerikaanse staatssecretaris Victoria Nuland zich negatief uit over de rol die de EU kan spelen in de stabiliteit van de Oekraïne. Nog voor zijn vlucht heeft de destijds democratisch aan de macht gekomen president Janoekovitsj -wiens band met Poetin niet erg soepel is-een akkoord getekend met de Russen om in geval van onrust de veiligheid van de Russische Oekraïners te waarborgen. Ook de woordvoerder van het parlement op de Krim, Vladimir Konstantinov, bevestigt dat de Krim bezig is om vooral zijn eigen veiligheid te garanderen, omdat niet duidelijk is hoe Kiev zich gaat opstellen tegen minderheden. Van een annexatie lijkt geen sprake te zijn. Poetin heeft andere landen opgeroepen om bij te dragen aan de stabiliteit van Oekraïne om te voorkomen dat het land in grotere problemen terecht komt. Het lijkt er in het westen vooral op dat Poetin een boeman is, maar zijn hulp aan het veilig houden van de Krim zou ook positief opgevat kunnen worden. Al is het ook zo dat Rusland zo haar eigen belangen heeft in de regio. Om een vergelijking te maken zou je kunnen zeggen dat als in België de Franstalige Walen de macht grijpen en direct het Vlaams als taal zouden verbieden, dat de Nederlanders op verzoek van de Nederlandstalige Belgen enkele Vlaamse strategische plekken komen bewaken om zo de veiligheid van de Vlaamse bevolking te waarborgen in deze onrustige situatie. Als Frankrijk dan zou zeggen dat Nederland aan zet tot verdere escalatie van de situatie, dan zou dat een erg beperkte weergave van de werkelijkheid zijn. Een oplossing vinden voor een dergelijk conflict is complex: de oorzaak is te vinden in het feit dat er meerdere volken in één land wonen. Dit soort problemen zag je ook bij het uiteenvallen van Joegoslavië, in Syrië of in Irak. In deze situatie is het vooral belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven en de veiligheid en stabiliteit in heel Oekraïne terug keert, zodat er binnenkort nieuwe verkiezingen kunnen komen om te bepalen welke koers het land in de toekomst zal gaan volgen."

"Helaas viel de verbinding even weg, Carlo. Maar we hebben begrepen dat de situatie nog steeds gespannen is en dat het nog maar de vraag is wie de provocerende Russen gaat tegenhouden. We schakelen daarom over naar Europarlementariër Hans van Baalen om te gaan horen dat dictators nooit zullen zegevieren en uiteindelijk het volk altijd zal overwinnen."
Jack: Goed stuk

Hier een directe link naar de speech van Verhofstadt en Van Baalen op het plein in Kiev:


Ik hoop voor Ukraine dat zij zich niet door het IMF laten gijzelen, desnoods met steun van Rusland. Net als ik dat hoop voor Syrie en al die andere landen waar ditzelfde iets minder dichtbij is gebeurd de afgelopen jaren. Maar verder doet het Westen niets verkeerd hoor en voel ik me perfect vertegenwoordigd door dit soort malloten.
(bericht gewijzigd op 3/3/2014 8:27)
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 03-03-2014 8:26:22 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Danyel: Tsja, probeer er maar eens iets van te vinden... Een ding is inmiddels wel zeker: wat de media zeggen wordt niet per se meer voor zoete koek geslikt. Dat zagen we bij Syrie ook al. Een eeuw lang ervaring met propaganda heeft ook de westerse mens achterdochtig gemaakt tegenover 'officiele meningen'.

Net als bij die Isrealiers en Palestijnen laat ik me in ieder geval niet meer in een kamp sleuren. Beste beeld krijg je toch altijd van een behoorlijke afstand. Als je hier al een beeld over wilt vormen. Het allerbeste is echter misschien wel totaal negeren. Aandacht voedt dit soort ellende maar...
Op 03-03-2014 9:31:07 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Danyel: edit
(bericht gewijzigd op 3/3/2014 9:31)
Op 03-03-2014 9:31:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: Goed stuk, Meneer Glimlach
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 03-03-2014 10:03:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: En om te nuanceren wordt Janoekovitsj nu een verstandige heilige, en de EU een brutale agressor?
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-03-2014 10:07:13 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael: Erg goed geschreven .
the more things change, the more they stay the same
Op 03-03-2014 10:19:37 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael: Volgens mij bestaan er maar weinig heiligen in de politiek. Het was iets met het verkopen van je ziel ofzo.
the more things change, the more they stay the same
Op 03-03-2014 10:21:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Applaus voor meneer Glimlach!
Op 03-03-2014 10:40:51 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Dit soort tegengeluiden zijn hard nodig om te voorkomen dat de waarheid overstemt wordt door de westerse media en haar extreem doorzichtige leugens waar wonderlijk genoeg de bevolking nogsteeds in gelooft.
Op 03-03-2014 11:12:20 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit: Heer Glimlach:
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 03-03-2014 11:13:59 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Vette + voor meneer Glimlach.
En ook een +je voor Jack.

It's all a figment of imagination!
Op 03-03-2014 11:27:34 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psychodelic: Het probleem: links- of rechtsom is gewoon niet goed maar proberen de "juiste" middenweg te zoeken. Oftewel goed kunnen schipperen en daar falen ze in....euh..eigenlijk wij als gehele mensheid en dat sinds mensenheugenis!
Op 03-03-2014 11:58:11 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: Goed stuk, met veel nuancerende linken. Hier nog 1, inside & neutral (zeggen ze)

http://www.euromaidanchronicles.com/

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 03-03-2014 14:33:35 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone: Opgelegd Pandoer, reeds lang bekokstoofd.
De USA/EU ruïneert het ene land na het andere dat aan Rusland grenst of er een bondgenoot van is.
Alsook landen die niet aan de ketting van het IMF liggen.
Afghanistan, Irak, Syrië, Oekraïne, allemaal landen met een stabiele structuur die met Rusland banden hadden, de dollar op de schop wilden of hun vermogen in China onderbrengen.
En door Syrië moest een pijplijn gaan lopen richting Turkije en de Balkanlanden zoals Bulgarije.
Pijpleidingen richting India waren ook de drijfveer voor de invasie door de USA in Afghanistan.
Valt het kwartje?
(bericht gewijzigd op 3/3/2014 22:21)
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 03-03-2014 20:16:40 | Kudos: 5 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Ik heb mij, gezien mijn duidelijke banden met Rusland en iets minder duidelijke banden met Oekraine, zo lange mogelijk ver gehouden van enig commentaar.
Het was een publiek geheim dat demonstranten betaald werden, en dat de zaak op scherp gezet werd door de weigering van Yanukovich om het verdrag met de EU te ondertekenen.
Bedrijven als Monsanto en General Motors hebben in Oekraine vrij spel om zeer goedkoop te produceren en van de armoede en corruptie te profiteren door met zaken weg te komen waar ze in de EU op afgerekend zouden worden, maar dat werkt alleen als er een douaneverdrag is. Drie maal raden door wie de demonstranten werden gefinancierd.
Het is vreselijk jammer dat de bevolking in Oekraine, die nog willen vechten voor democratie, aan alle kanten wordt misleid en slachtoffer is van vergaande corruptie. En denk niet dat ik de "blauwe" kant als beter zie als de "oranje" kant.
Het beste zou zijn om de hele politiek gevangen te zetten en te vervangen door mensen die het land boven hun eigenbelang stellen.

De EU speelt een zeer bedenkelijke rol. Zij hebben de mensen voorgehouden dat het douaneverdrag een volledig lidmaatschap zou zijn van de EU, reden waarom de pro-westerse kant nu al teleurgesteld raakt. En er is veel te vroeg gejuicht. Met het afzetten van Yanukovich is de strijd pas begonnen, zeker niet geeindigd.

Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-03-2014 20:36:31 | Kudos: 10 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Dan nog de Krim zelf. Een gebied wat tot 1954 nooit bij Oekraine gehoord heeft, en zelfs na de staatkundige samenvoeging met Oekraine altijd een autonome status heeft behouden.
De samenvoeging met Oekraine was een kadootje van Krutchev, die tegenwoordig een "etnische Rus" genoemd zou worden.
De Krim maakt sinds 1783 deel uit van het Russische Rijk, en werd veroverd op de Ottomanen. Voor die tijd hadden de Oekraiense Kozakken een grote muur gebouwd om de Krim gescheiden te houden.
Als men stelt dat de Krim dus nooit echt bij Oekraine gehoord heeft is dat juist. Buiten de marinebasis verklaart dat ook waarom Rusland daar zo sterk is.

Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-03-2014 20:44:33 | Kudos: 9 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Tot slot nog even iets over de spelers. De in het Westen bekendste mensen zijn Putin, Medvedev en Lavrov. Wij hebben vorig jaar kunnen zien dat dit mensen zijn met zeer veel politiek ervaring, die in de zaak Syrie van een minimale opening gebruik maakten om Amerika voor schut te zetten. Ieder heeft zijn eigen specialiteit.
Putin is de bliksemafleider, de man van de sterke arm. Een van de redenen is zijn zeer hoge intelligentie en het vermogen om zeer snel te denken. Hij is vroeger hoofd van de KGB geweest en kent derhalve de militaire kracht van Rusland als geen ander.
Lavrov heeft een carriere van meer dan 40 jaar in de internationale politiek. Hij is een enorm ervaren diplomaat die een meester is in het onderhandelen en alle tegenstanders van buiten kent. Hij heeft een enorm geheugen waardoor hij elke uitspraak van anderen kan terug halen als het hem uitkomt.
Medvedev is de "aardigste" van de drie.wat betreft imago. Hij is echter een keiharde zakenman, voormalig president van Gazprom en een voortreffelijk econoom met een liefde voor technologie.
Doordat deze mensen elkaar aanvullen zijn zij in staat om het enorme land dat Rusland heet te leiden op een manier die oppositie doet verstommen. En niet geforceerd zoals het westen suggereert, maar doordat zij het land en het leven van de bewoners omhoog hebben gebracht.
Er is nog altijd voldoende kritiek te leveren op Rusland, en ook deze drie mensen zijn zeker niet heilig. Maar 20 jaar gelden moest Amerika Khomeini, Saddam Hussain en later Osama inschakelen omdat Rusland niet meer geloofwaardig was als vijand. Die situatie lijkt te zijn veranderd.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-03-2014 21:02:59 | Kudos: 11 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Uitmuntend stuk en een verademing na alle zwaar gekleurde berichtgeving van onze reguliere media.

Als, pakweg, Venezuela een opstand zou financieren op de Antillen (zelfstandige landen met corrupt bestuur, een Nederlandse marinebasis en oliebelangen) dan zouden we er direct de Marine op af sturen. Ongeoorloofd? Natuurlijk niet. Logisch.

Rusland is door allerlei totaal idiote opstanden, van wie het maar de vraag is wie het allemaal organiseert en financiert, haar basis aan de Middellandze Zee verloren (Syrië ) en nu ook aan de Zwarte Zee (De Krim). Het zijn onderdelen van een geopolitiek complot dat Rusland steeds verder moet isoleren en marginaliseren om te voorkomen dat het land rijk wordt en zich opnieuw tot wereldmacht verheft na de schandalige jaren van Jeltsin (geadviseerd door de Chicago Boys).

Het strategische plan loopt al jaren: Rusland omsingelen met VS cq NATO bases: Bulgarije, Roemenië, Georgië, Turkije, Irak, Afghanistan, Turkmenistan. Daarom behoort Iran tot de "as van het kwaad". Daarom breekt in Oekraïne de hel los, precies tijdens de Olymische winterspelen in Rusland. Lekker de Russische beer pesten.

Opstandelingen in Syrië worden bewapend vanuit Saoudi Arabië, hecht bondgenoot van de VS. Het land ligt daardoor voor 90% in puin en de door Rusland gesteunde Assad krijgt van ons de zwarte piet, los van het feit dat het allang niet meer gaat om een volksopstand tegen Assad maar om een burgeroorlog tussen onderling strijdende groepen.

Opstandelingen in Kiev worden contact betaald met 25 dollar per dag. Op de daken rond het plein bevonden zich sluipschutters die op zowel de politie als op de demonstranten vuurden, om de zaak nog eens verder te laten escaleren en om in het Westen lekker verontwaardigd te doen op CNN en NOS.

Het einddoel is: westerse controle over Rusland en China. Want als die twee, de een met de grootste energie- en grondstoffenvoorraden ter wereld en de ander met het grootste arbeidspotentieel ter wereld, zich verder ontwikkelen dan zijn West-Europa en de VS onherroepelijk de macht kwijt. Vandaar.
(bericht gewijzigd op 3/3/2014 22:56)
Op 03-03-2014 22:53:36 | Kudos: 8 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
DeSchaduw:
... Het is vreselijk jammer dat de bevolking in Oekraine, die nog willen vechten voor democratie, aan alle kanten wordt misleid en slachtoffer is van vergaande corruptie. ...
Het beste zou zijn om de hele politiek gevangen te zetten en te vervangen door mensen die het land boven hun eigenbelang stellen.

Dat is toch overal zo?
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-03-2014 23:22:06 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Olav:

Het einddoel is: westerse controle over Rusland en China. Want als die twee, de een met de grootste energie- en grondstoffenvoorraden ter wereld en de ander met het grootste arbeidspotentieel ter wereld, zich verder ontwikkelen dan zijn West-Europa en de VS onherroepelijk de macht kwijt. Vandaar.

Waarom zou het westen zulke onhaalbare illusies beogen?
Zo onrealistisch is niemand.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-03-2014 23:23:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Rob: Rusland heeft de Krim bezet en niets houdt Rusland tegen om de Krim te annexeren.
Op 03-03-2014 23:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Amerika en haar uitvoerende kracht de EU willen kostte wat het kost de macht over rusland terug of op zn minst rusland verzwakken omdat rusland de laatste tijd zoveel tegengewicht heeft geboden aan hun prakrijkjes. Vooral wat snowden en syrië betreft.

Ligt er nogal dik op, dus de demonizatie molen word weer zo hoog mogelijk opgevoerd, dat zag je met de anti propaganda wet, dat zag je met de sochi accomodaties, en dat zie je nu met de bescherming van crimea tegen de radicale anti russische stroming die de macht heeft gegrepen.
Op 04-03-2014 8:17:50 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
DeSchaduw:
Het is vreselijk jammer dat de bevolking in Oekraine, die nog willen vechten voor democratie, aan alle kanten wordt misleid en slachtoffer is van vergaande corruptie.


Als we weten dat de demonstranten gefinancierd en opgehitst zijn door het Westen, is het ook de vraag of er uberhaupt een deel is dat wil vechten voor democratie, als de EU die democratie voor stelt.

De focus op de Krim is een focus die vooral door het Westen wordt benadrukt en misleidend is. Minstens 2/3 van Ukraine is pro Russisch en de rest is aannemelijker een deel dat niet weet wat ze willen.

De EU is geen democratie, hoezeer zij zichzelf ook zo afschilderen. Democratie is een onwenselijke utopie.

http://rt.com/news/churkin-unsc-russia-ukraine-683/

Het deel van de bevolking dat nu als pro Europa, als pro Democratie wordt afgeschilderd is een nationalistisch en zelfs fascistisch deel van de bevolking. Dat is het deel dat werd toegesproken door van Baalen en Verhofstadt.
http://rt.com/news/ukraine-nationalists-fears-video-674/

"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 04-03-2014 9:13:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Jack:

Het deel van de bevolking dat nu als pro Europa, als pro Democratie wordt afgeschilderd is een nationalistisch en zelfs fascistisch

Nou nou nou...
Geef mij dan toch maar wat democratie.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 04-03-2014 10:11:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
LiveTime:
hugo:
Jack:

Het deel van de bevolking dat nu als pro Europa, als pro Democratie wordt afgeschilderd is een nationalistisch en zelfs fascistisch

Nou nou nou...
Geef mij dan toch maar wat democratie.

Geheel mee eens!
Jack, het gras is echt niet groener bij pro Russisch schreeuwers. Beide zijde spelen de gewone man uit, alleen hebben ze daar van beide zijde wel figuren bij nodig die het voor hun opnemen (marionetten genoemt)! Zorg dat je er geen wordt.
Op 04-03-2014 14:33:01 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mac-danger:
LiveTime:
hugo:
Jack:

Het deel van de bevolking dat nu als pro Europa, als pro Democratie wordt afgeschilderd is een nationalistisch en zelfs fascistisch

Nou nou nou...
Geef mij dan toch maar wat democratie.

Geheel mee eens!
Jack, het gras is echt niet groener bij pro Russisch schreeuwers. Beide zijde spelen de gewone man uit, alleen hebben ze daar van beide zijde wel figuren bij nodig die het voor hun opnemen (marionetten genoemt)! Zorg dat je er geen wordt.


Klopt, er bestaat in deze geen 'goed of slecht', alleen maar slecht.
Op 04-03-2014 15:14:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: Ik vind dit een zeer waardig artikel hier op GW, met dank aan Glimlach. Het zet mij in elk geval scherp en laat wederom zien dat de media niet altijd laat doorschemeren hoe de vork mogelijk in de steel steekt. Durf vragen te stellen is het hier het credo en ik hoop dat de mensen in het algemeen dat ook doen. Gisteravond hoorde ik berichten op nieuws en een aantal andere programma's dat dit soort gebeurtenissen kán werken als het rimpeleffect in water. We hebben de macht als bevolking uit handen gegeven, geen onbekend onderwerp hier op GW, aan een stel pipo's dat hun eigen belangen (welk land of grondgebied is niet eens ter zake, het land is slechts decor voor het gespeelde scenario) uitspeelt. Bedenk maar eens wat de energiemarkt in Nederland te verwerken krijgt (gas uit Rusland) als de taferelen zich voortzetten. Slechts een voorbeeld uit het nieuws van gisteren.

Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 05-03-2014 10:08:13 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack: Kiev snipers hired by Maidan leaders - leaked EU's Ashton phone tape
http://rt.com/news/ashton-maidan-snipers-estonia-946/#.Uxcthn_IUtQ.twitter


mac-danger:
LiveTime:
Jack, het gras is echt niet groener bij pro Russisch schreeuwers. Beide zijde spelen de gewone man uit, alleen hebben ze daar van beide zijde wel figuren bij nodig die het voor hun opnemen (marionetten genoemt)! Zorg dat je er geen wordt.

Klopt, er bestaat in deze geen 'goed of slecht', alleen maar slecht.


Als er bewijzen zijn dat de Pro-Westerse kant slecht is, en er geen bewijzen zijn dat de Pro-Russische kant slecht is, is een juiste conclusie niet dat beide kanten slecht zijn. Dat is het anti Russische sentiment dat spreekt, en dat anti Russische sentiment wordt dagelijks door de bewezen slechte Pro-Westerse kant gevoed op basis van leugens en valse beschuldigingen.

Voor velen zijn Of beide kanten slecht, of alleen de Russische kant slecht. Terug vallen in dat eerste, gebeurt regelmatig nadat weer eens bewezen wordt hoe fout de Westerse kant is.
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 05-03-2014 16:28:11 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael:
Jack:
Kiev snipers hired by Maidan leaders - leaked EU's Ashton phone tape
http://rt.com/news/ashton-maidan-snipers-estonia-946/#.Uxcthn_IUtQ.twitter


mac-danger:
LiveTime:
Jack, het gras is echt niet groener bij pro Russisch schreeuwers. Beide zijde spelen de gewone man uit, alleen hebben ze daar van beide zijde wel figuren bij nodig die het voor hun opnemen (marionetten genoemt)! Zorg dat je er geen wordt.

Klopt, er bestaat in deze geen 'goed of slecht', alleen maar slecht.


Als er bewijzen zijn dat de Pro-Westerse kant slecht is, en er geen bewijzen zijn dat de Pro-Russische kant slecht is, is een juiste conclusie niet dat beide kanten slecht zijn. Dat is het anti Russische sentiment dat spreekt, en dat anti Russische sentiment wordt dagelijks door de bewezen slechte Pro-Westerse kant gevoed op basis van leugens en valse beschuldigingen.

Voor velen zijn Of beide kanten slecht, of alleen de Russische kant slecht. Terug vallen in dat eerste, gebeurt regelmatig nadat weer eens bewezen wordt hoe fout de Westerse kant is.

Wie gaat er bepalen wat "goed" of "fout" is, en op basis van welke informatie?
Dat de westerse politiek niet bevorderlijk is voor de vrede en stabiliteit in de wereld lijkt me duidelijk, en zou je best "fout" kunnen noemen. (tenminste als je vrede en stabiliteit als goed ziet ) Maar of de Russische politiek in dat opzicht beter of minder fout is? Ik vraag het me af, maar ik neig er naar te denken dat dat wel eens tegen kan vallen.
the more things change, the more they stay the same
Op 05-03-2014 16:39:10 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: En al die westerse nitwits die met economische sancties dreigen. Weten ze dan niet dat de USA op omvallen staat ? Dat de EU op omvallen staat ? De Russen wel hoor.

http://rt.com/business/us-eu-russia-sanctions-590/

http://rt.com/politics/russia-asset-freeze-sanctions-897/

http://voiceofrussia.com/news/2014_03_04/268000581/

Sommigen in de USA weten dat ook wel...

http://usawatchdog.com/russian-dollar-dump-could-crash-financial-system-john-williams/

En de Engelsen ? Ach de Engelsen....

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/03/uk-seeks-russia-harm-city-london-document

Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 05-03-2014 18:58:51 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: rt.com = russia today.com ? Russia today wordt gefinancierd door het Kremlin. PressTV wordt gefinancierd door de Iraanse staat. Het is goed dat er tegengeluiden zijn maar werkelijk elke media outlet, of het nu om 'mainstream media' gaat of niet (lees: internet wat mijns inziens ondertussen wel degelijk tot de mainstream media is gaan behoren): werkelijk iedereen maakt zich schuldig aan welgemikte en doelgerichte propaganda. Hoe mooi en 'neutraal' men het ook doet voorkomen. Dus krijg je weer het aloude adagio: wie/welke media kan je in godsnaam nog geloven of vertrouwen als het om dit soort zaken gaat?
Best is om te kijken welke economische belangen in een strijdtoneel een rol spelen. Vervolgens kom je op olie/politieke invloed en gewenste uitbestedingen van het land uit. Die stroom lijkt me het veiligst om te volgen als het gaat om 'de waarheid'. Het gaat nooit om 'de waarheid': het gaat voor 99% louter om politieke en daaropvolgend financiële belangen.
ech?
Op 05-03-2014 19:34:45 | Kudos: 7 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael:
Plakband:
rt.com = russia today.com ? Russia today wordt gefinancierd door het Kremlin. PressTV wordt gefinancierd door de Iraanse staat. Het is goed dat er tegengeluiden zijn maar werkelijk elke media outlet, of het nu om 'mainstream media' gaat of niet (lees: internet wat mijns inziens ondertussen wel degelijk tot de mainstream media is gaan behoren): werkelijk iedereen maakt zich schuldig aan welgemikte en doelgerichte propaganda. Hoe mooi en 'neutraal' men het ook doet voorkomen. Dus krijg je weer het aloude adagio: wie/welke media kan je in godsnaam nog geloven of vertrouwen als het om dit soort zaken gaat?
Best is om te kijken welke economische belangen in een strijdtoneel een rol spelen. Vervolgens kom je op olie/politieke invloed en gewenste uitbestedingen van het land uit. Die stroom lijkt me het veiligst om te volgen als het gaat om 'de waarheid'. Het gaat nooit om 'de waarheid': het gaat voor 99% louter om politieke en daaropvolgend financiële belangen.

Die spijker is raak helaas.
the more things change, the more they stay the same
Op 05-03-2014 19:47:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:


It's all a figment of imagination!
Op 05-03-2014 23:16:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mac-danger:
Jack:
Kiev snipers hired by Maidan leaders - leaked EU's Ashton phone tape
http://rt.com/news/ashton-maidan-snipers-estonia-946/#.Uxcthn_IUtQ.twitter


mac-danger:
LiveTime:
Jack, het gras is echt niet groener bij pro Russisch schreeuwers. Beide zijde spelen de gewone man uit, alleen hebben ze daar van beide zijde wel figuren bij nodig die het voor hun opnemen (marionetten genoemt)! Zorg dat je er geen wordt.

Klopt, er bestaat in deze geen 'goed of slecht', alleen maar slecht.


Als er bewijzen zijn dat de Pro-Westerse kant slecht is, en er geen bewijzen zijn dat de Pro-Russische kant slecht is, is een juiste conclusie niet dat beide kanten slecht zijn. Dat is het anti Russische sentiment dat spreekt, en dat anti Russische sentiment wordt dagelijks door de bewezen slechte Pro-Westerse kant gevoed op basis van leugens en valse beschuldigingen.

Voor velen zijn Of beide kanten slecht, of alleen de Russische kant slecht. Terug vallen in dat eerste, gebeurt regelmatig nadat weer eens bewezen wordt hoe fout de Westerse kant is.


Op dit moment zijn wij (onze regeringen) inderdaad de slechten.
Op 06-03-2014 1:12:24 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael: In de politiek bestaat geen goed of slecht, alleen belangen, geld, en statistiek.
the more things change, the more they stay the same
Op 06-03-2014 15:21:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
michael:
In de politiek bestaat geen goed of slecht, alleen belangen, geld, en statistiek.

Helaas is dit niet het geval in het "echte" leven, en de consequenties wel.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 06-03-2014 15:47:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 06-03-2014 15:56:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Gelukkig met ei.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 06-03-2014 19:35:24 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael:
stoerecurry:
michael:
In de politiek bestaat geen goed of slecht, alleen belangen, geld, en statistiek.

Helaas is dit niet het geval in het "echte" leven, en de consequenties wel.

Als je onze regering daar van kan overtuigen ben je wat mij betreft goed bezig
the more things change, the more they stay the same
Op 06-03-2014 20:48:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Mischien een goed idee om een gezamelijk geluid te laten horen naar van rompuy dat zijn sancties niet in onze naam zijn, dat rusland dat iig weet, dat deze verrader van alle europese volkeren niet legitiem acties neemt tegen hun.
Op 06-03-2014 21:06:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
eoi:
Mischien een goed idee om een gezamelijk geluid te laten horen naar van rompuy dat zijn sancties niet in onze naam zijn, dat rusland dat iig weet, dat deze verrader van alle europese volkeren niet legitiem acties neemt tegen hun.

Mailtje sturen naar 't Kremlin om aan Putin te laten weten dat 'ie GWers wel kan vertrouwen.
It's all a figment of imagination!
Op 06-03-2014 21:09:40 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar: Putins vragenuurtje met de pers over de situatie, 4 maart j.l.
http://www.veteranstoday.com/2014/03/07/putins-full-one-hour-interview-transcript/
we vliegen er weer eens lekker in
Op 07-03-2014 21:49:21 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
avondwandelaar:
Putins vragenuurtje met de pers over de situatie, 4 maart j.l.
http://www.veteranstoday.com/2014/03/07/putins-full-one-hour-interview-transcript/


Bedankt voor het delen.
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 08-03-2014 10:03:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gnaues: Het gaat uiteindelijk altijd en overal om de pegels... En daar is helemaal niks op tegen. Idealen, geloof, ideologie? Brrrrrr.... De wegen naar de concentratiekampen zijn ermee geplaveid!
Op 08-03-2014 10:15:58 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Ik doe een voorzichtige voorspelling.
Binnenkort gaan we meer horen over Wit-Rusland (Belarus), want:
1) Gasleiding van Rusland naar Europa (net als Oekraïne)
2) Enge dictator met de kop in gedrukte oppositie
3) Meerdere volken / talen in één land (waaronder Wit-Russen en Russen)
4) NED is er actief (en zoek zelf maar uit wat dat betekent)
http://www.ned.org/where-we-work/eurasia/belarusEn als dit ongeloofwaardig lijkt, lees dan dit nog even:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/01/amerika-moet-meer-aardgas-exporteren

En dit, het voorspel is al begonnen: http://belarusdigest.com/story/winning-crimea-russia-can-lose-belarus-17104
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 10-03-2014 18:50:24 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack: Denk je dat Rusland dat gaat verliezen Meneer Glimlach?
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 11-03-2014 13:00:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: De match wordt uitgesteld.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 11-03-2014 15:27:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Jack:
Denk je dat Rusland dat gaat verliezen Meneer Glimlach?

Er zullen waarschijnlijk alleen verliezers zijn.
It's all a figment of imagination!
Op 11-03-2014 20:51:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Jack:
Denk je dat Rusland dat gaat verliezen Meneer Glimlach?

De vraag is wie wat gaat verliezen en wie wat wint.
Over oorlog gaat dit niet, lijkt me.
Kijk maar naar Syrië, ineens is er gedonder, ineens is het stil.
Wat is daar afgesproken?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 11-03-2014 23:19:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Meneer Glimlach:
Jack:
Denk je dat Rusland dat gaat verliezen Meneer Glimlach?

De vraag is wie wat gaat verliezen en wie wat wint.
Over oorlog gaat dit niet, lijkt me.
Kijk maar naar Syrië, ineens is er gedonder, ineens is het stil.
Wat is daar afgesproken?

Ik denk dat daar een MSM stilte heerst, maar met net zoveel kabaal als voorheen.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 12-03-2014 9:31:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
Meneer Glimlach:
Jack:
Denk je dat Rusland dat gaat verliezen Meneer Glimlach?

De vraag is wie wat gaat verliezen en wie wat wint.
Over oorlog gaat dit niet, lijkt me.
Kijk maar naar Syrië, ineens is er gedonder, ineens is het stil.
Wat is daar afgesproken?


Ik las gister ergens dat de illegale Kiev regering toegang wil tot het wapenarsenaal en dat er een batterij aan draagbare luchtafweer geschut zijn gestolen. Er waren deze ochtend, geloof ik, berichten Amerikaanse drones boven Crimea zijn neergeschoten. Ik weet niet of het geen oorlog wordt.

Voor wat betreft Syrie, het lijkt mij dat er 1 doel is behaald en dat is chaos.. Maar voor de rest is het in onze media nu volgens mij vooral stil omdat de Westerse kant niet haar zin lijkt te krijgen... Op dit moment zijn daar dus inderdaad alleen maar verliezers.. Hopen dat Assad zijn land ooit nog onder controle krijgt en zn burgers in veiligheid kan stellen. Alle landen waar het Westen zich heeft ingemengd zijn vooralsnog geeindigd in een gebed zonder einde... Als dat het doel was, lijkt me niet dat het Westen haar doelen goed heeft overdacht, want volgens mij kan dat niet positief uitpakken voor hen... Net als Putin aangaf, lijkt het Westen te dat niets eenzijdig schade toebrengt.

Ik denk, maar misschien meer nog, hoop, dat alle landen waar het Westen zich inmengt uiteindelijk "winnen" doordat het Westen zichzelf in de vingers snijdt.
(bericht gewijzigd op 12/3/2014 12:18)
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 12-03-2014 12:17:58 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Assad heeft een eigenaardige manier om zijn burgers in veiligheid te stellen.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/syrische_holocaust.html
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-03-2014 12:48:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
hugo:
Assad heeft een eigenaardige manier om zijn burgers in veiligheid te stellen.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/syrische_holocaust.html


nsnbc.me:
The London-based law firm Carter-Ruck is the source of the questionable report on Syria. The fact that the State of Qatar, along with a number of Qatar-centered companies is its major client of the law firm has attracted a great deal of attention to the profile and history Carter-Ruck.

http://nsnbc.me/2014/01/25/erdogan-client-law-firm-produced-syria-torture-photos/

globalresearch.ca:
Today saw the release of a report, commissioned by the regime in Qatar via the law firm Carter Ruck, alleging the systematic mass killing and torture of detainees by the Assad regime in Syria. Up to 11’000 people, and perhaps more, could have died in this fashion, according to the report.

Given that it was commissioned by the regime in Qatar – which is a key backer of certain Syrian rebel groups – and that it has been released immediately prior to the Geneva peace conference scheduled to begin this week, some have questioned the intent of the report. Quite reasonably, if you ask me.

..

‘ . . . first Russia needs to feel the heat of global outrage. These photos, and the horrific story they tell, might just generate it’.


Dit artikel vergelijkt de reactie op dit Qatari report on horific photos of Syrian casualties met de reactie op het veel betrouwbaarder Gold Stone report en vat het als volgt samen:

GlobalResearch.ca:
To summarise, then:

- When reports are published alleging crimes by states who are our Official Enemies, the background of the people who commissioned the report is irrelevant in judging its veracity and objectivity, and it should cause ‘global outrage’ against the accused and their international backers.

- When (arguably more credible) reports are published alleging crimes by states who are our Official Allies, the background of the people who commissioned the report is relevant in judging its veracity and objectivity, and we must question why this state, but not others, is being singled out.

Reading the two articles side by side, it is hard to avoid the conclusion that Freedland judges and responds to reports of this nature based not on the credibility of their contents, but on the identity of the perpetrators, while presenting himself as a neutral and impassioned humanitarian.

http://www.globalresearch.ca/a-tale-of-two-reports-the-guardians-propaganda-on-syria-and-israel/5365701

De strategie en het doel dat het rapport beoogde, Global outrage en Rusland die onder druk daarvan zou bezwijken, is niet succesvol gebleken. Ook hier valt Rusland weer te prijzen niet te bezwijken onder druk van emotionele en irrationele global outrage en de "internationale gemeenschap" op basis van eenzijdige subjectieve rapporten vol met schokkende beeld(en)/(vormingen) die niets bewijzen.
(bericht gewijzigd op 12/3/2014 14:25)
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 12-03-2014 14:19:15 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Ik heb nog nergens gehoord of gelezen dat foto's of verhaal onwaar of vervalst zijn.
Je doet wel weer erg je best om bestialiteiten (van een bepaalde strekking) te verdoezelen, minimaliseren en goed te praten.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-03-2014 17:32:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
hugo:
Ik heb nog nergens gehoord of gelezen dat foto's of verhaal onwaar of vervalst zijn.
Je doet wel weer erg je best om bestialiteiten (van een bepaalde strekking) te verdoezelen, minimaliseren en goed te praten.


Ik verdoezel. minimaliseer niks en praat niks goed Hugo. Hierboven had je oa kunnen lezen dat het verhaal zeer waarschijnlijk onwaar is.
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 12-03-2014 22:43:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Ik lees er dat bepaalde media via het linken aan 'Arabische sponsors' het verhaal als onwaar willen afschilderen.
Bepaalde media & 'Arabische sponsors': dat garandeert natuurlijk wel objectiviteit.

Of zou 'de andere kant' mss af en toe aan aan beeldvorming doen?
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-03-2014 23:03:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar:
Meneer Glimlach:
Jack:
Denk je dat Rusland dat gaat verliezen Meneer Glimlach?

De vraag is wie wat gaat verliezen en wie wat wint.
Over oorlog gaat dit niet, lijkt me.
Kijk maar naar Syrië, ineens is er gedonder, ineens is het stil.
Wat is daar afgesproken?


Heel boeiend dat je het voor jezelf uitpluist en met ons deelt hier op GW, zoals reeds gezegd. Hoop dat meerdere mensen je research zullen volgen. We wachten de voorspelling af.
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 13-03-2014 20:13:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: En die Groningers maar klagen. In plaats van een lichte aardbeving hadden ze ook 1 for 1 uitgeschakeld kunnen worden door drones, of hun dorpjes weggebombardeerd, of door NGO's geinfiltreerd onafhankelijk geworden van Nederland die uiteraard der zaak de orde en democratie moeten redden, liefst met depleted Uranium om zeker te zijn dat in lengte der dagen geen gewone Groninger nog ooit geboren wordt enz. enz.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 13-03-2014 22:09:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Mr. Glimlach heeft wel gelijk. Welvaart gaat over het plunderen van de aarde. Energie, grondstoffen en landbouw. En wie heeft de troeven ?
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 13-03-2014 22:20:01 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 13-03-2014 22:30:21 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Och kom...:

Kijk ook eens op de site van deze man (niet zomaar iemand):
http://www.paulcraigroberts.org
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 13-03-2014 23:13:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : En wat moeten we hier nou weer van denken? DeSchaduw, verlicht ons!

http://www.nu.nl/media/3725687/rusland-verbiedt-onafhankelijke-nieuwssites.html
Is it electrickery?
Op 14-03-2014 0:45:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Emie :
En wat moeten we hier nou weer van denken?

DeSchaduw, verlicht ons!

Ehh.. contradictio?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 14-03-2014 16:51:42 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: http://www.nu.nl/buitenland/3726907/agenten-kremlin-organiseren-onrust-oekraine.html

Daar zal wellicht iets van waar zijn. Vreemd dat er dan geen ruimte is om te vermelden dat de Amerikanen dit in ieder geval openlijk doen: http://www.ned.org/where-we-work/eurasia/ukraine
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 15-03-2014 19:29:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Emie :
En wat moeten we hier nou weer van denken? DeSchaduw, verlicht ons!

http://www.nu.nl/media/3725687/rusland-verbiedt-onafhankelijke-nieuwssites.html

De eigen propaganda is in de ogen van de leider beter voor zijn volk dan de propaganda van de tegenstander?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 15-03-2014 19:30:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
Meneer Glimlach:
http://www.nu.nl/buitenland/3726907/agenten-kremlin-organiseren-onrust-oekraine.html

Daar zal wellicht iets van waar zijn. Vreemd dat er dan geen ruimte is om te vermelden dat de Amerikanen dit in ieder geval openlijk doen: http://www.ned.org/where-we-work/eurasia/ukraine


Er is wellichter heel weinig van waar. Hier een vollediger beeld:
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/03/15/moscow-march-of-peace_n_4970491.html

"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 16-03-2014 7:28:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Jack:
Meneer Glimlach:
http://www.nu.nl/buitenland/3726907/agenten-kremlin-organiseren-onrust-oekraine.html

Daar zal wellicht iets van waar zijn. Vreemd dat er dan geen ruimte is om te vermelden dat de Amerikanen dit in ieder geval openlijk doen: http://www.ned.org/where-we-work/eurasia/ukraine


Er is wellichter heel weinig van waar. Hier een vollediger beeld:
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/03/15/moscow-march-of-peace_n_4970491.html


Ik begrijp even niet waar je precies heen wilt met je reactie, mede omdat ik twee links heb gepost en niet weet op welke je nu precies reageert.

Opvallend trouwens dat de protesten op de foto's achter jouw link er extreem georganiseerd uit zien. Dat kost aardig wat voorbereidingstijd en geld.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 16-03-2014 10:42:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mario8282: Raar bericht, ik wil graag de sponsorslijst hebben van deze site (open society foundation daartussen?)

Het was een coup uit het CIA playbook:

http://mario828282.wordpress.com/2014/03/11/coup-in-kiev/

Op 16-03-2014 17:37:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Mario8282: Sites die links naar mijn blogs blokkeren:
http://www.joop.nl
http://www.nujij.nl

Toch vriendelijk om zelf wel nog een backlink te plaatsen.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 16-03-2014 18:09:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
Meneer Glimlach:
Jack:
Meneer Glimlach:
http://www.nu.nl/buitenland/3726907/agenten-kremlin-organiseren-onrust-oekraine.html

Daar zal wellicht iets van waar zijn. Vreemd dat er dan geen ruimte is om te vermelden dat de Amerikanen dit in ieder geval openlijk doen: http://www.ned.org/where-we-work/eurasia/ukraine


Er is wellichter heel weinig van waar. Hier een vollediger beeld:
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/03/15/moscow-march-of-peace_n_4970491.html


Ik begrijp even niet waar je precies heen wilt met je reactie, mede omdat ik twee links heb gepost en niet weet op welke je nu precies reageert.

Opvallend trouwens dat de protesten op de foto's achter jouw link er extreem georganiseerd uit zien. Dat kost aardig wat voorbereidingstijd en geld.


Ik doelde op het bericht op nu.nl waar wat mij betreft wellichter heel weinig van waar is. Ik wilde met mijn reactie aangeven dat ik het bericht op nu.nl eenzijdig en compleet onbetrouwbaar vind. Het is waarschijnlijk ook 1 op 1 vertaald waardoor er weinig journalistiek door nu.nl aan ten grond ligt. Zag gisterne een bericht op despeld.nl waarin werd gesteld dat nu.nl stopt met onderzoeksjournalistiek... Helaas is dat niet zo sarcastisch als het volgens mij door de Speld bedoeld was..

We zouden het punt voor punt kunnen ontleden. En wellicht is er een enkel puntje van waar, maar wellichter veel niet.

De link die ik plaatste vond ik interessant vanwege het live blog. Op welke foto's doel je? Dat blog beschrijft een tweezijdig beeld zover ik heb gelezen.
(bericht gewijzigd op 16/3/2014 21:16)
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 16-03-2014 21:12:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Emie :
En wat moeten we hier nou weer van denken? DeSchaduw, verlicht ons!

http://www.nu.nl/media/3725687/rusland-verbiedt-onafhankelijke-nieuwssites.html

Als men met onafhankelijk bedoelt verzamelplaatsen van de internationaal gesteunde oppositie tegen Putin dan klopt het.
Als men werkelijk onafhankelijk bedoelt, dan moet men nog maar eens goed nadenken over de betekenis van dat woord.

Ik ken de sites onvoldoende, en zou in de redenen moeten duiken.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 16-03-2014 21:21:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Je kan er op rekenen dat alle links waar zijn. Het Kremlin heeft uiteraard mensen in Oekraiene zitten, net als de US en de EU.
En inderdaad de oppositie die poseert voor Westerse media is goed georganiseerd en heeft de beschikking over heel veel geld.
Het wordt pas interessant als je die oppositie eens gaat doorlichten wat betreft hun politieke ideologie en achtergronden.
Fascisten die samenwerken met communisten en extreem rechts. Alsof de PVV, de SP en de SGP een fusie aankondigen.
Een politicus die in de gevangenis heeft gezeten voor corruptie en stemfraude die schreeuwt om eerlijke verkiezingen.
En dat allemaal tezamen haalt 3% van de stemmen bij verkiezingen, maar maakt kabaal alsof ze eigenlijk de meerderheid in de regering zouden hebben.

Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 16-03-2014 21:29:17 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 16-03-2014 22:21:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Tof referendum: de optie om niet bij Rusland te gaan horen bestond niet. Enkel: "bij Rusland" of "verregaande autonomie" (wat ze niet aankunnen. Geen optie dus).
Wie zegde ook al weer dat de Russen zo lief zijn maar dat wij gewoon slechte berichtgeving hebben...
De Russen vielen de Krim ook niet binnen, maar gingen gewoon heel vriendelijk de Russisch-taligen een hart onder de riem steken.
Er hangt een ferme schaduw boven de Krim (en Oekraïne).

http://nos.nl/tekst/624226-sancties-tegen-rusland-dichterbij.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29
http://nos.nl/tekst/624094-ruslandreferendum-wel-rechtmatig.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29


(bericht gewijzigd op 17/3/2014 0:55)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-03-2014 0:46:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack: Deze linkt werkt niet: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/25975_poetin_heeft_gelijk

Gelukkig heeft google een cache.
http://webcache.googleusercontent.com/search?safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.joop.nl%2Fopinies%2Fdetail%2Fartikel%2F25975_poetin_heeft_gelijk%2F&oq=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.joop.nl%2Fopinies%2Fdetail%2Fartikel%2F25975_poetin_heeft_gelijk%2F&gs_l=hp.3..0l4.655.2921.0.3243.9.7.1.1.1.0.366.1012.0j3j1j1.5.0....2...1c.1.37.psy-ab..2.7.998.KP65LEDAtNY&pbx=1

hier wat knipsels uit dat bericht:

joop.nl:
Het eerste gesprek betreft een conversatie tussen de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland en Geoffrey Pyatt, de Amerikaanse Ambassadeur in Oekraïne. Ruim voor het escaleren van de crisis op 18 februari, bespreken zij onderling alvast wie de nieuwe regering van Oekraïne moet vormen. Nuland ziet Klitschko en Tyahnybok niet zo zitten, die moeten buiten de regering om actief blijven. Nee, Jatsenjoek is de man die de VS wil. Et voila: wie zien we vandaag als premier?

...

Het tweede afgeluisterde en in de media volstrekt onderbelichte telefoongesprek is ernstiger. Het laat de duistere kant van deze zelfde westerse inmenging in andermans zaken zien. Het toont aan dat sommigen bereid zijn om burgeroorlogen te creëren om hun invloed uit te breiden. Ditmaal gaat het om een telefoongesprek van Catherine Ashton, de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, en de minister van Buitenlandse Zaken van Estland Urmas Paet, nadat de gewelddadigheden hebben plaatsgevonden en de nieuwe regering zich in Kiev heeft geïnstalleerd.

De Estse minister zegt twee dingen heel expliciet: ten eerste heeft de nieuwe regering van Kiev géén steun bij de demonstranten van Maidan. Alle kandidaten hebben volgens hem een besmet verleden van fraude en corruptie en andere illegale praktijken.

...

Ten tweede, zegt Paet, heeft hij van de medische rapporten en ooggetuigen begrepen dat de sluipschutters die verantwoordelijk zijn voor de 80 doden ná het sluiten van het akkoord niet in opdracht van Janoekovitsj handelden, maar waarschijnlijk zijn ingehuurd door de nieuwe coalitie.

...

Maar het belangrijkste punt dat ik wil maken is: ook de westerse media moeten deze high-level telefoongesprekken hebben opgepikt. Ze zijn voor iedereen te beluisteren op Youtube. Waarom dan nog steeds de eenzijdig aanval op Poetin? Zelfs de opperste hypocrisie van een John Kerry over "dat je een land niet zomaar binnenvalt op basis van een compleet verzonnen excuus" wordt kritiekloos door de westerse media geslikt. Deze informatie laat iets zien wat Poetin voortdurend al zegt: het nieuwe regime is aan de macht gekomen door een internationale inmenging vanuit het Westen en bovendien door middel van een gewapende coup d’état. ...

Met deze informatie lijkt Poetin ineens een wijs man en die de juiste, binnen het bilaterale verdrag tussen Oekraïne en Rusland wettelijk correcte maatregelen genomen heeft om te voorkomen dat een nazistisch geïnspireerde beweging de Russische bevolking en belangen schendt.


(bericht gewijzigd op 17/3/2014 10:52)
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 17-03-2014 10:50:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Luk:
Tof referendum: de optie om niet bij Rusland te gaan horen bestond niet. Enkel: "bij Rusland" of "verregaande autonomie" (wat ze niet aankunnen. Geen optie dus).
Wie zegde ook al weer dat de Russen zo lief zijn maar dat wij gewoon slechte berichtgeving hebben...
De Russen vielen de Krim ook niet binnen, maar gingen gewoon heel vriendelijk de Russisch-taligen een hart onder de riem steken.
Er hangt een ferme schaduw boven de Krim (en Oekraïne).

http://nos.nl/tekst/624226-sancties-tegen-rusland-dichterbij.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29
http://nos.nl/tekst/624094-ruslandreferendum-wel-rechtmatig.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29


Wat je vergeet is dat er hier is gehandeld naar nationale en internationale wetgeving, en de EU zowel als de VS proberen dat te overschrreuwen.
De Krim had vergaande autonomie binnen Oekraiene, zij hadden een eigen regering die onafhankelijk van de president beslissingen kon nemen, inclusief het recht om onafhankelijkheid uit te roepen.
Het is juist dat aansluiting bij Rusland niet kon onder de Oekraiense wet. Daarom is vorige week ook de onafhankelijkheid uitgeroepen door de Krim, want dat recht had de regering wel.
De vragen in het referendum waren dus :
1. Aansluiting bij Rusland
2. Terugkeer naar Oekraiene
Hier over werd als onafhankelijk land beslist.
Verder is het opvallend dat alle verzoeken en ander geschreeuw tegen Rusland wordt gericht, waar Rusland niets te maken had met het referendum. Ook heeft Rusland gisteren al een verdrag met Kiev gesloten dat de troepen tot 21 maar mogen blijven, kortom een dialoog is er.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 17-03-2014 11:02:39 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jack:
"I do not agree with what you have to say, but I'll defend to death your right to say it." Voltaire
Op 17-03-2014 11:37:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Even voor de goed orde. Ongeveer een week geleden hebben Putin en Obama een uur met elkaar gesproken aan de telefoon.
Putin is niet iemand die een uur lang belt zonder iets te zeggen, en zou ook zeker geen uur naar gebrul zonder inhoud van Obama luisteren.
Mijn idee is dan ook dat in dit gesprek het volledige scenario voor de toekomst van Oekraiene is bepaald. Alle zetten zijn doorgenomen, wie wat en wanneer gaat doen.
Vervolgens wordt het spel gespeeld als afgesproken.
Mijn voorspelling: De Krim krijgt binnen Rusland een aparte status, als een soort van onafhankelijke vrijhandelszone. Zo blijft de belangrijkste inkomstenbron (naast grondstoffen) gegarandeerd, het toerisme. Door de aparte status kan er gereisd worden zonder visum voor Europeanen en Amerikanen.
De regio's in het oosten en westen krijgen beiden een eigen parlement, met een hoofdzetel in Kiev, volgens het model van Belgie.
Na wat gesputter en gedreig verzorgt Rusland de voorstellen voor deze regeling, zodat het vijandbeeld voldoende wordt verzacht on sancties in te trekken.
En iedereen leefde nog kort en ongelukkig.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 17-03-2014 11:57:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden