Er komen regelmatig wat opmerkingen voorbij over onderdrukking door 'de elite' waarbij uiteraard de bekende theorieën over de Rothschilds, Bilderberg en alle aanverwante zaken de ronde doen.
Tijd om dit alles eens nader onder de loep te nemen.

Sinds het begin der tijden is er altijd wel een elite aan te wijzen. Dat is overigens niets onnatuurlijks. De leider van een groep eigent zichzelf het recht toe op het beste stukje vlees, de leukste vrouwtjes en alles wat er verder als van waarde wordt gezien. De anderen morren daar wat over, maar hebben niet de kracht (of het lef) er iets aan te doen.
Ook in de ontwikkeling van de beschaving is het een terugkerend thema. De leiders (naarmate de sociale structuren groeien worden het er uiteraard meer dan één) nemen bezit van de grond, het land, de staat. Zij die niet leiden morren daar wat over maar hebben niet de kracht (of het lef) er iets aan te doen.
Op het moment dat het geld zijn intrede deed veranderde er iets in het leiderschap. Niet langer was het alleen maar de sterkste die de macht kon hebben, maar nu was ook degene die het meest van een waardevol goed had (goud, productiemiddelen) een mogelijke leider. Daarmee nam het gemor eerder toe dan af, immers alleen omdat iemand die verder niet bijzonder was maar wel toevallig wat goud had was hij of zij ineens een leider.

De leiders in de maatschappij wilden zichzelf uiteraard beschermen, want niemand geeft graag weg wat hij of zij heeft. Daarom omringden zij zich met anderen die zij kozen uit hun vriendenkring en lieten delen in hun macht. Vanuit het Latijnse werkwoord voor kiezen (elige) waren dit de gekozenen, anders gezegd de elite.
Zij die niet tot de elite behoorden konden geen deel nemen aan beslissingen, morden daar wat over maar hadden niet de kracht (of het lef) daar wat aan te doen. 

Als een sociale structuur groeit en meer mensen bezit hebben, ontstaan er tussen die mensen conflicten. En als beide kanten middelen hebben om anderen dit uit te laten vechten, krijg je al snel een behoorlijke chaos. Daarom verzonnen de Grieken, later gevolgd door de Romeinen, een systeem waarbij er een overleg bestond voor hen die de status van burger hadden bereikt. Vergis je niet, in die tijd was lang niet iedereen burger. Om burger te worden (de titel werd door de heerser gegeven) moest je aanzienlijke rijkdom hebben. Burgers waren dan ook de elite. Dit systeem van overleg werd, in huidige ogen wellicht cynisch, democratie genoemd. De (elite) burgers kwamen samen om in vredestijd beslissingen te nemen over hun gebied, zodat iedereen van hen het gevoel had meegedaan te hebben aan de ontwikkeling. In oorlogstijd was er overigens geen ruimte voor een dergelijk nogal traag overleg en werd iemand aangesteld die snel beslissingen kon nemen, een dictator. Zij die geen burger waren (het overgrote deel van de bevolking) morden daar wat over maar hadden niet de kracht (of het lef) daar wat aan te doen.

Doordat er enkele dictators waren die hun macht niet terug wilden geven en zichzelf daarom tot bevelhebber (imperator) benoemden, een titel die later ook werd vernoemd naar een van de bekendste (Caesar) viel het concept tenslotte in duigen en ging men terug naar het systeem van een opperste leider die zijn vrienden rijkdom en bezit toebedeelde.
Overigens was dat niet alleen kommer en kwel, in veel gebieden werden er regelmatig bijeenkomsten gehouden op het dorpsplein als er beslissingen genomen moesten worden over zaken als oorlog en allianties met andere machten. Die volksraadplegingen zorgden er ook voor dat zij die minder bezit hadden hun steun bleven geven. Immers zonder deze inspraak zouden zij wellicht wat meer doen dan morren. 

Tijdens de Verlichting ontstond er interesse in de cultuur van de Grieken en Romeinen. Daarbij werd ook gelezen over hun systeem van overleg. Daarnaast werd de wereld steeds groter door het 'ontdekken' van nieuwe gebieden in Noord en Zuid Amerika. Maar het was voor de heersers in Europa niet makkelijk om die gebieden te controleren, omdat er geen gevestigd systeem bestond van vrienden. Zij die een goede positie hadden in Europa wilden uiteraard hun leven niet opgeven, dus de Nieuwe Wereld, waar toch al grotendeels gelukszoekers heen trokken, bleek lastig te controleren. Onder de leiders die daar opstonden bevonden zich mensen die hadden gelezen over democratie en daar hun eigen invulling aan gaven, rekening houdend met de raadplegingen van het dorpsplein. Dit systeem bleek succesvol en is, in diverse vormen, ook heden ten dage nog in gebruik onder de naam democratie.

Tegelijkertijd, en mogelijk door de invloed van die ontdekkingen, ontstond er een stroming waarbij mensen zich af gingen vragen of het al duizenden jaren oude systeem niet anders verdeeld moest worden. Zeker niet ten onrechte want met voortschrijdende ontwikkeling van de mensen veranderen ook de behoeften. Dit resulteerde in het ontstaan van het socialisme wat een andere verdeling van bezit en rijkdom nastreeft, waarbij de overheid een belangrijke rol speelt. Een extremere vorm is communisme, waarbij ook de rol van de overheid wordt overgenomen door het volk. Tegelijkertijd ontstonden tegenstromingen als het liberalisme dat gebaseerd is op het beginsel dat iedereen zijn eigen ding moet doen, en het conservatisme dat stelt dat het eigenlijk wel goed is zoals het is.

Door de industriële revolutie ontstond er een nieuwe groep die rijk en machtig was: de eigenaars van de productiemiddelen. Het is dan ook niet vreemd dat de nieuwe stromingen ook die groep opnamen als elite.

Tegenwoordig is de naam elite van toepassing op iedereen die macht of geld heeft (wat vaak samengaat). En nog altijd is men aan het morren op de elite maar heeft niet de kracht (of het lef) er iets aan te doen.

En daarmee wil ik dan ook de discussie beginnen. Als je het over de elite hebt, wie vind je dat het zijn, wat zou er moeten veranderen volgens jou en hoe moet dat worden gedaan? En niet te vergeten, hoe verander je dan de wereld zonder dat je een nieuwe elite vormt?
Tot slot de vraag, zou je deel uit willen maken van die elite, waarom wel of niet?
Ceejay: Laat mij maar lekker zijn wie ik ben. Een lid van het klootjesvolk
zonder mij te moeten verantwoorden tegenover iemand anders
maar niet ergens tegen aan te hoeven schoppen.

Elite word al snel neerkijken op een ander individu, nee bedankt.
Om met het wijze woord van God te spreken: Ik zal zijn.
Meer is niet nodig in ons leven.
Op 01-06-2014 8:40:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Ik weet wel wie de elite zijn, maar ik heb niet de kracht (of het lef) om dat hier neer te typen. Want wie weet lezen ze mee en alles wat je zegt/schrijft kan tegen je gebruikt worden.

It's all a figment of imagination!
Op 01-06-2014 9:48:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Even de data uit een filmpje. De beroemde 1% heeft naar schatting 224 billiard vermogen. Als zij daar de helft van zouden afstaan (gesteld dat het mogelijk zou zijn aangezien het grotendeels in 'lucht'zit) aan de onderste 30% kwam er gemiddeld 22.500 per persoon vrij. Dat zou natuurlijk geen verdeling mogen worden van 1 op 1 maar naar rato van het inkomen waar zij leven. Gemiddeld kreeg de onderlaag dan voor 7 jaar levensonderhoud.
Vraag, hoe zou dat in de praktijk zo kunnen werken dat de mensen blijvend op een hoger niveau komen en niet na 8 jaar weer zijn waar ze waren.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 01-06-2014 10:18:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper:
(bericht gewijzigd op 1/6/2014 13:44)
Op 01-06-2014 10:30:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
lange wapper:
Al moet ik psixty4 gelijk geven, toch hier eventjes MIJN conclusie : dit is dus in het kort de oorsprong van "het koningdom" waarvoor zovelen gaan platliggen ... en dat ons hopen geld kost !

Nee, wat ons hopen geld oplevert, in ruil waar voor wij een bijdrage leveren.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 01-06-2014 10:43:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
DeSchaduw:
Even de data uit een filmpje. De beroemde 1% heeft naar schatting 224 billiard vermogen. Als zij daar de helft van zouden afstaan (gesteld dat het mogelijk zou zijn aangezien het grotendeels in 'lucht'zit) aan de onderste 30% kwam er gemiddeld 22.500 per persoon vrij. Dat zou natuurlijk geen verdeling mogen worden van 1 op 1 maar naar rato van het inkomen waar zij leven. Gemiddeld kreeg de onderlaag dan voor 7 jaar levensonderhoud.
Vraag, hoe zou dat in de praktijk zo kunnen werken dat de mensen blijvend op een hoger niveau komen en niet na 8 jaar weer zijn waar ze waren.

Dat is niet zo moeilijk. Die 1% is er dan zo ziek van dat ze de helft kwijt zijn dat ze keihard verder gaan met uitbuiten van de rest van de bevolking en in no time hebben ze terug wat ze verloren hadden.

En dan 7 jaar later halen we gewoon hetzelfde truukje weer uit.
It's all a figment of imagination!
Op 01-06-2014 10:47:48 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Je verhaal begint pas bij de Romeinen. Daarvoor waren er ook al hoogstaande beschavingen. Zoals vb. de Kelten. (Die ooit zelf Rome (ca. 390BC) en Delpi (279BC) onder de voet liepen.) Hoewel ze zeer vechtlustig waren, werden stamhoofden er gekozen. Posities werden bepaald door elkaar geschenken te geven. Wie het meest gaf, kreeg ook het meest. En gaf ook de grootste feesten.
Aan overleg kon ook iedereen deelnemen. Vrouwen hadden er zelfs al gelijke rechten (en eigendommen).

Tot zeker in de Middeleeuwen zijn er hier nog volksraden (onder de linden) en volksgerichten geweest. Bij de oorspronkelijke bewoners van Amerika was het trouwens niet anders. Democratie is geen uitvinding van de Grieken. Iedere overzichtelijke (kleinschalige) samenleving zonder excessen heeft voldoende sociale controle om democratisch te kunnen werken.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 01-06-2014 10:48:04 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Naast rijkdom is ook kennis een middel om macht te krijgen. Dat gold al voor de druïden en de priesters. Nu ook voor wetenschappers, spinoffs en media. Internet zorgt voor toegankelijkheid van kennis. En is dus gevaarlijk voor machthebbers (kijk maar naar China, Turkije… Het knaagt aan de macht van mediamagnaten en trekt stinkende potjes van machthebbers open.
Internet is een van de beste ‘wapens’ tegen misbruik van macht.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 01-06-2014 10:48:45 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: De volksraden waren ook in Rusland tot kort voor de revolutie gemeengoed. Waar de Tsaar en arostocratie tegenwoordig als dictators worden afgeschilderd was de praktijk vaak anders.

De opmars van communicatie heeft er in eerste instantie voor gezorgd dat leiders meer controle kregen over hun gebied.
Pas later kon het volk er gebruik van maken.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 01-06-2014 11:15:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Goed blog, hulde.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 01-06-2014 12:00:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: nou goed ik ben zogeheten iemand met nobel bloed, dat is genoeg voor mij.
Op 01-06-2014 13:53:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
hugo:
Je verhaal begint pas bij de Romeinen. Daarvoor waren er ook al hoogstaande beschavingen. Zoals vb. de Kelten. (Die ooit zelf Rome (ca. 390BC) en Delpi (279BC) onder de voet liepen.) Hoewel ze zeer vechtlustig waren, werden stamhoofden er gekozen. Posities werden bepaald door elkaar geschenken te geven. Wie het meest gaf, kreeg ook het meest. En gaf ook de grootste feesten.
Aan overleg kon ook iedereen deelnemen. Vrouwen hadden er zelfs al gelijke rechten (en eigendommen).

Tot zeker in de Middeleeuwen zijn er hier nog volksraden (onder de linden) en volksgerichten geweest. Bij de oorspronkelijke bewoners van Amerika was het trouwens niet anders. Democratie is geen uitvinding van de Grieken. Iedere overzichtelijke (kleinschalige) samenleving zonder excessen heeft voldoende sociale controle om democratisch te kunnen werken.


Vergeet ook de rol en de middelen niet van de Duitse ridderorde die er ook een eigen agenda op na hielden.
De invloed van de Duitse orde was veel omvangrijker als dat de officiële geschiedenisboeken ons doen geloven.
Die invloed is nu nog steeds van toepassing, zei het na wat metamorfoses en andere hervormingen. Maar in principe wordt nog steeds die eeuwen oude Teutoonse geheime agenda nagestreefd met maar 1 doel: De complete wereldmacht. De ideeën voor een Nieuwe Wereldorde zijn dan ook absoluut niet nieuw, maar al zo oud als de weg naar het Kralingse Bos(bij wijze van spreken).

Als je hier wat meer over wilt weten, raadt ik aan om het uiterst interessante boek 'Het geheim van Zionsburg' eens te lezen.

Inhoudelijk: Leuk geschreven en een leuke blog, ga vooral zo door
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 01-06-2014 15:29:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Een zeer groot deel van de mensheid streeft naar macht, en zolang er nog anderen zijn die het ook hebben blijft er strijd.
Dat is tevens het probleem met het strijden tegen een elite. Zaols in bijvoorbeeld de arabische landen goed te zien is (en ook in Joegoslavie) wordt zonder een elite de strijd eerder groter als kleiner.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 01-06-2014 15:59:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 01-06-2014 23:17:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi:
Als je het over de elite hebt, wie vind je dat het zijn, wat zou er moeten veranderen volgens jou en hoe moet dat worden gedaan? En niet te vergeten, hoe verander je dan de wereld zonder dat je een nieuwe elite vormt?

Wie zijn het, onder andere deze personen natuurlijk:
http://www.bilderbergmeetings.org/participants.html
En dan iedereen die hieraan gelinkt worden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Wereldorde#Verdachte_.28front-.29organisaties_en_personen
Oplossing:
Ideology of Star Trek
Some of these issues include:
- the peaceful exploration of space
- an end to Western colonialization
- elimination of the causes of war
- elimination of discrimination
- elimination of hunger
- universal health care
- economic equity
- social justice
- inclusion
http://usslogos.webs.com/ideologyofstartrek.htm
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 02-06-2014 11:00:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: De ideologie van Star Tek heet gewoon communisme.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-06-2014 12:14:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi:
DeSchaduw:
De ideologie van Star Tek heet gewoon communisme.

Communisme zou ook best wel kunnen werken zolang er geen personen waren die er dan weer een dictatuur van willen maken.
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 02-06-2014 12:50:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi: De wereld draait nu alleen maar om geld en macht i.p.v. om waar het werkelijk om gaat. Verder komen in je persoonlijke ontwikkeling. En dat gaat niet om hoe grote auto of huis je hebt, maar om liefde en begrip en je geestelijk verder te ontwikkelen.
(bericht gewijzigd op 2/6/2014 12:57)
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 02-06-2014 12:50:23 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
vailixi:
DeSchaduw:
De ideologie van Star Tek heet gewoon communisme.

Communisme zou ook best wel kunnen werken zolang er geen personen waren die er dan weer een dictatuur van willen maken.

Die is er in Star Trek dan ook niet. Buiten de militaire Starfleet dan, waar eveneens corruptie en honger naar macht heerst.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-06-2014 13:03:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
vailixi:
De wereld draait nu alleen maar om geld en macht i.p.v. om waar het werkelijk om gaat. Verder komen in je persoonlijke ontwikkeling. En dat gaat niet om hoe grote auto of huis je hebt, maar om liefde en begrip en je geestelijk verder te ontwikkelen.

Het draait om voortplanting van de soort en een zo comfortabel mogelijk leven. Of dat comfort geestelijk is of lichamelijk mag ieder voor zichzelf nastreven. Zolang ze anderen daarbij niet hinderen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-06-2014 13:05:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone: Elite bestaat uit mensen die macht uitoefenen over anderen. Dat kan via religie, geweld of geld. Met die 3 begrippen kan de hele mensheid geknecht worden. Religie en geld vormen de basis van elke elite, geweld en chantage zijn hun werktuig.

Merkwaardig blog door iemand die voorheen halsstarrig het bestaan van elites ontkende.
Toch aan het twijfelen geslagen?
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 03-06-2014 0:44:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Zomaar geld geven aan een land werkt meestal niet.
Het gaat niet om het verdelen ,Voor mij gaat het meer om gelijke kansen en meer zekerheid welvaart en welzijn .

Vind dat 20 jaar geleden meer kansen had dan vandaag de dag,als je meer de kans heeft en meer zekerheid dan is er een uitweg uit de armoede en dan ben je ook meer gemotiveerd.

Als je alles heeft opgebouwd en je komt zonder werk te zitten {of ziek,snel te oud enz.} en het gaat moeizaam voor je het weet ben je alles weer kwijt,Dan kun je weer over nieuw beginnen en soms is dat niet zo een ramp maar als het tig keer in je leven moet doen,Dan werkt het gewoon niet,men is dan ook minder gemotiveerd en als iedereen zo zit is dat niet goed voor een land en of staat.

En dat heeft de Elite in handen en vind op die manier hoe het nu gaat een soort fascisten,Het uitsluiten van mensen van welvaart en welzijn in het westen is het meer denk ik meer zekerheid en kansen,Als dat meer aanwezig was dan is er ook meer groei, meer gemotiveerd, iedereen is weer blij en is er ook meer vrede.

En dat is toch wat we willen toch?

zie link:
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/03/rapport-oxfam-novib-verdeling-welvaart-steeds-oneerlijker/
(bericht gewijzigd op 3/6/2014 4:6)
Op 03-06-2014 1:14:05 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
DeSchaduw:
De ideologie van Star Tek heet gewoon communisme.


Het lijkt communisme maar dat is het niet,het zit in de hoge welvaart en hoge welzijn door wetenschap en technologie en daarmee kun je veel problemen oplossen en geld heeft niet meer zoveel betekenis en meer over voor de elite.
Geen honger meer,geen landbouwsubsidie,geen overbevissing geen of baklucht of geen keuken meer dus geen drijfgassen ,geen landbouwgif of een kip zonder kop maar toch een gebraden kip of gebakken vis eten.
zie link:En dat is een echte vooruitgang en dat is nobel!
Dat moet je willen.
Als de Eu dat nou zoiets doet... of B.V. dan stem ik de volgende keer voor !

(bericht gewijzigd op 3/6/2014 4:7)
Op 03-06-2014 1:42:28 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Albert Onestone:
Elite bestaat uit mensen die macht uitoefenen over anderen. Dat kan via religie, geweld of geld. Met die 3 begrippen kan de hele mensheid geknecht worden. Religie en geld vormen de basis van elke elite, geweld en chantage zijn hun werktuig.

Merkwaardig blog door iemand die voorheen halsstarrig het bestaan van elites ontkende.
Toch aan het twijfelen geslagen?


Ik heb nooit bedoeld dat er geen elite bestaat, echter ik stel wel dat de elite zich niet bezig houdt met het onderdrukken van de rest. Mensen kunnen anderen zelf de put in trekken, daar is geen elite voor nodig.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-06-2014 9:11:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
De ideologie van Star Tek heet gewoon communisme.


Het lijkt communisme maar dat is het niet,het zit in de hoge welvaart en hoge welzijn door wetenschap en technologie en daarmee kun je veel problemen oplossen en geld heeft niet meer zoveel betekenis en meer over voor de elite.
Geen honger meer,geen landbouwsubsidie,geen overbevissing geen of baklucht of geen keuken meer dus geen drijfgassen ,geen landbouwgif of een kip zonder kop maar toch een gebraden kip of gebakken vis eten.
zie link:En dat is een echte vooruitgang en dat is nobel!
Dat moet je willen.
Als de Eu dat nou zoiets doet... of B.V. dan stem ik de volgende keer voor !

En toch is het gelijk aan het idee van communisme. Echter omdat het idee altijd wordt gekoppeld aan de naar communisme strevende socialistische staten wil men daar niet aan toegeven.

Basisprincipe van het communisme: Eenieder krijgt wat hij wenst en draag bij wat hij wil.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-06-2014 9:13:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
DeSchaduw:
Albert Onestone:
Elite bestaat uit mensen die macht uitoefenen over anderen. Dat kan via religie, geweld of geld. Met die 3 begrippen kan de hele mensheid geknecht worden. Religie en geld vormen de basis van elke elite, geweld en chantage zijn hun werktuig.

Merkwaardig blog door iemand die voorheen halsstarrig het bestaan van elites ontkende.
Toch aan het twijfelen geslagen?


Ik heb nooit bedoeld dat er geen elite bestaat, echter ik stel wel dat de elite zich niet bezig houdt met het onderdrukken van de rest. Mensen kunnen anderen zelf de put in trekken, daar is geen elite voor nodig.

Onderdrukken doen ze wel.
Wie macht heeft, wil die behouden.
(cfr. de vele dynastieën: koningshuizen, bankiers, politici)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-06-2014 9:30:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
hugo:
DeSchaduw:
Albert Onestone:
Elite bestaat uit mensen die macht uitoefenen over anderen. Dat kan via religie, geweld of geld. Met die 3 begrippen kan de hele mensheid geknecht worden. Religie en geld vormen de basis van elke elite, geweld en chantage zijn hun werktuig.

Merkwaardig blog door iemand die voorheen halsstarrig het bestaan van elites ontkende.
Toch aan het twijfelen geslagen?


Ik heb nooit bedoeld dat er geen elite bestaat, echter ik stel wel dat de elite zich niet bezig houdt met het onderdrukken van de rest. Mensen kunnen anderen zelf de put in trekken, daar is geen elite voor nodig.

Onderdrukken doen ze wel.
Wie macht heeft, wil die behouden.
(cfr. de vele dynastieën: koningshuizen, bankiers, politici)

Hoe?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-06-2014 9:34:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Door onder elkaar zaken te regelen die niet de gemeenschap, maar hun eigen profijt dienen.
Door lobbyisten te huren om eigen belangen ipv die van het volk er door te drukken,...
zeg, je leest zelf toch ook wel eens wat? en denkt zelf ook wel eens na?
of krijg je 50 cent voor iedere reactie?
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-06-2014 12:36:31 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
hugo:
Door onder elkaar zaken te regelen die niet de gemeenschap, maar hun eigen profijt dienen.
Door lobbyisten te huren om eigen belangen ipv die van het volk er door te drukken,...
zeg, je leest zelf toch ook wel eens wat? en denkt zelf ook wel eens na?
of krijg je 50 cent voor iedere reactie?

Waarom zouden ze belangen van anderen moeten verdedigen? Die anderen verdedigen hun belangen toch ook niet?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-06-2014 12:40:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
De ideologie van Star Tek heet gewoon communisme.


Het lijkt communisme maar dat is het niet,het zit in de hoge welvaart en hoge welzijn door wetenschap en technologie en daarmee kun je veel problemen oplossen en geld heeft niet meer zoveel betekenis en meer over voor de elite.
Geen honger meer,geen landbouwsubsidie,geen overbevissing geen of baklucht of geen keuken meer dus geen drijfgassen ,geen landbouwgif of een kip zonder kop maar toch een gebraden kip of gebakken vis eten.
zie link:En dat is een echte vooruitgang en dat is nobel!
Dat moet je willen.
Als de Eu dat nou zoiets doet... of B.V. dan stem ik de volgende keer voor !

En toch is het gelijk aan het idee van communisme. Echter omdat het idee altijd wordt gekoppeld aan de naar communisme strevende socialistische staten wil men daar niet aan toegeven.

Basisprincipe van het communisme: Eenieder krijgt wat hij wenst en draag bij wat hij wil.

En klasseloze staatloze en socialistische samenleving dat is communisme.

Dat Star Tek communisme zou zijn ben ik niet helemaal
mee eens, het is wat die tijd mee zou brengen.

Communisme beeld komt denk ik door hoge technologische
maatschappij en het streven er van .
in welvaart en welzijn en hier mee veel dingen simpeler zijn.

Maar ja het is nog Sifi.
(bericht gewijzigd op 3/6/2014 15:35)
Op 03-06-2014 15:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
DeSchaduw:
hugo:
Door onder elkaar zaken te regelen die niet de gemeenschap, maar hun eigen profijt dienen.
Door lobbyisten te huren om eigen belangen ipv die van het volk er door te drukken,...
zeg, je leest zelf toch ook wel eens wat? en denkt zelf ook wel eens na?
of krijg je 50 cent voor iedere reactie?

Waarom zouden ze belangen van anderen moeten verdedigen? Die anderen verdedigen hun belangen toch ook niet?

Dat is waar. De arme Indiase boeren (die nog geen zelfmoord pleegden) moeten net als Monstersanto ook maar lobbyisten inhuren om hun belangen te verdedigen.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-06-2014 17:18:29 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
hugo:
DeSchaduw:
hugo:
Door onder elkaar zaken te regelen die niet de gemeenschap, maar hun eigen profijt dienen.
Door lobbyisten te huren om eigen belangen ipv die van het volk er door te drukken,...
zeg, je leest zelf toch ook wel eens wat? en denkt zelf ook wel eens na?
of krijg je 50 cent voor iedere reactie?

Waarom zouden ze belangen van anderen moeten verdedigen? Die anderen verdedigen hun belangen toch ook niet?

Dat is waar. De arme Indiase boeren (die nog geen zelfmoord pleegden) moeten net als Monstersanto ook maar lobbyisten inhuren om hun belangen te verdedigen.

Of net zoals die Roemeense boeren ze van hun land af jagen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-06-2014 18:35:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
hugo:
DeSchaduw:
hugo:
Door onder elkaar zaken te regelen die niet de gemeenschap, maar hun eigen profijt dienen.
Door lobbyisten te huren om eigen belangen ipv die van het volk er door te drukken,...
zeg, je leest zelf toch ook wel eens wat? en denkt zelf ook wel eens na?
of krijg je 50 cent voor iedere reactie?

Waarom zouden ze belangen van anderen moeten verdedigen? Die anderen verdedigen hun belangen toch ook niet?

Dat is waar. De arme Indiase boeren (die nog geen zelfmoord pleegden) moeten net als Monstersanto ook maar lobbyisten inhuren om hun belangen te verdedigen.

De pen overwint het zwaard. Leve het Internet!
De publieke opinie is iets waar machthebbers en concerns erg bang voor zijn. Camera's en blogs zijn de moderne wapens, hoeft ook niet veel te kosten.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 03-06-2014 19:31:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: de échte macht. Over hoe een kleine groep zakenadvocaten en academici beslist of multinationals enorme schadevergoedingen die ze van landen eisen ook krijgen. Eén van hen is een Belg. Welkom in de wereld van de internationale investeringsarbitrage.

Arbiter Bernard Hanotiau: ‘Of ik zenuwachtig word als ik mee moet beslissen of een land een paar miljard aan een multinational moet betalen of niet? Nee. Ik slaap zéér goed.’

‘Verdien ik 3.000 euro per zitdag? Waarschijnlijk. Maar bij commerciële arbitrage verdienen we nog veel meer.’

Marc Maes, expert 11.11.11: ‘Dat de Chinese verzekeraar Ping An ons land aanklaagde in Fortis-zaak, kreeg maar weinig aandacht. Heel vreemd. Terwijl het potentieel over bijna 2 miljard euro belastinggeld dat België moet betalen.’

‘Dit systeem betekent een socialisering van het risico van bedrijven. Als ze hun investering willen beschermen, moeten ze maar een verzekering afsluiten.’

Expert Gus Van Harten: ‘Een kleine club toparbiters regeert de wereld achter gesloten deuren. En hun schaduwrechtspraak dreigt de democratie te ondermijnen.’
http://www.humo.be/humo-archief/288124/multinationals-versus-de-staat-u-betaalt?fb_action_ids=10201716059246507&fb_action_types=og.likes
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-06-2014 22:09:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
hugo:
de échte macht. Over hoe een kleine groep zakenadvocaten en academici beslist of multinationals enorme schadevergoedingen die ze van landen eisen ook krijgen. Eén van hen is een Belg. Welkom in de wereld van de internationale investeringsarbitrage.

Arbiter Bernard Hanotiau: ‘Of ik zenuwachtig word als ik mee moet beslissen of een land een paar miljard aan een multinational moet betalen of niet? Nee. Ik slaap zéér goed.’

‘Verdien ik 3.000 euro per zitdag? Waarschijnlijk. Maar bij commerciële arbitrage verdienen we nog veel meer.’

Marc Maes, expert 11.11.11: ‘Dat de Chinese verzekeraar Ping An ons land aanklaagde in Fortis-zaak, kreeg maar weinig aandacht. Heel vreemd. Terwijl het potentieel over bijna 2 miljard euro belastinggeld dat België moet betalen.’

‘Dit systeem betekent een socialisering van het risico van bedrijven. Als ze hun investering willen beschermen, moeten ze maar een verzekering afsluiten.’

Expert Gus Van Harten: ‘Een kleine club toparbiters regeert de wereld achter gesloten deuren. En hun schaduwrechtspraak dreigt de democratie te ondermijnen.’
http://www.humo.be/humo-archief/288124/multinationals-versus-de-staat-u-betaalt?fb_action_ids=10201716059246507&fb_action_types=og.likes


Ook een staat is niet beschermd tegen aanklachten wegens onrechtmatig gedrag. Daar zou je toch eigenlijk niet tegen moeten zijn...
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 03-06-2014 22:12:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Wel als het de multinationals zijn die eerst de wetten schrijven die ze daarna gebruiken om onze centen te melken.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-06-2014 23:03:42 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone:
hugo:
Wel als het de multinationals zijn die eerst de wetten schrijven die ze daarna gebruiken om onze centen te melken.

Multinationals zijn ook maar werktuigen. Kijk verder. Achter het gordijn. Wie controleert de totale geldstroom in natiestaten? Follow the money.
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-06-2014 2:00:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Albert Onestone:
hugo:
Wel als het de multinationals zijn die eerst de wetten schrijven die ze daarna gebruiken om onze centen te melken.

Multinationals zijn ook maar werktuigen. Kijk verder. Achter het gordijn. Wie controleert de totale geldstroom in natiestaten? Follow the money.

Kom je dan uiteindelijk niet in Israel uit?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 04-06-2014 2:04:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden