Ons beeld van de wereld wordt bepaald door wat we ervaren en waarnemen.
Naast het gegeven dat onze eigen waarneming gekleurd wordt door tal van factoren, is ook de ons door externen aangedragen waarneming, zoals de media, zeer zelden neutraal of volledig en objectief. Iedere journalistieke beschrijving van een gebeurtenis zal (soms noodgedwongen door zendtijd of ruimte) een deel van het verhaal niet vertellen en daardoor een beperkt beeld weergeven. Dit beperkte beeld kan onbewust (door onkunde of onwetendheid van de journalist) worden neergezet, beïnvloed worden door ons cultureel perspectief of bewust (al dan niet voorzien van leugens) de wereld worden ingestuurd om een bepaald doel te bereiken. Welkom in de wereld van de propaganda.

mediacontrole
Mensen die zichzelf goed informeren laten zich niets wijs maken! 

Dat de mainstreammedia gekleurd perspectief aan het nieuws geeft zal voor u niet nieuw zijn, daarom bivakkeert u momenteel zelfs op onze server. Maar ook bij "de alternatieve media" hebben we last van onze kijkkokers. We ontsnappen bijvoorbeeld maar moeilijk aan het Westers perspectief, ook al doen we nog zo ons best. Bovendien is het onmogelijk om in elk artikel álle informatie te geven die van toepassing is (ook de minder relevante) en om alles te melden dat er ooit is gezegd en geschreven over dat onderwerp. Sterker nog: u zou het niet eens lezen. U verwacht van ons dat we zaken weglaten, om de tekst behapbaar te maken. En daarom brengt ook de alternatieve media u een zienswijze, geen allesomvattende waarheid. "De waarheid bestaat niet, er is enkel perceptie", aldus de Nihilisten in de filosofie. 

perceptie
Perceptie

We kunnen de invloed van perceptie niet ontlopen, maar wéten dat we eraan bloot staan laat ons anders kijken. Door te bedenken welk belang de zender van de informatie heeft, begrijpen we waarom sommige zaken wél of juist niet gemeld worden. Een publieke omroep zal niet snel het volk ophitsen tegen de overheid, omdat ze erdoor betaald worden. Evenzo zal een commerciële omroep het de bedrijven die reclamezendtijd inkopen milder behandelen. Je moet immers nooit de hand bijten die je voedt.

Ook andere relaties, zoals vriendschap en familiebanden, beïnvloeden de berichtgeving sterk. Een mooi voorbeeld van invloed van relaties en afhankelijkheid in de berichtgeving in de media zien we bij mediamagnaat en politicus Berlusconi. Wie de media beheerst, beheerst de publieke opinie.

relaties%20en%20be%EFnvloeding
Verschillende bronnen in de Amerikaanse alternatieve media melden links tussen het Witte Huis en de grote nieuwszenders. "Do as the Romans do", zullen ze gedacht hebben...

Dit verhaal wordt spannender als we beseffen dat niet alleen burgers, maar ook politici zelf beïnvloed worden door de berichtgeving uit de media. Sterker nog, het is informatie die meespeelt in het nemen van belangrijke besluiten. Het perspectief in de berichtgeving kan dus politieke consequenties hebben, mede omdat de publieke opinie van het electoraat van invloed is op onze politici. Het kan zijn dat de ene groep politici zo de andere groep probeert te beïnvloeden, maar het kan ook best zijn dat we ons beeld van de waarheid graag bevestigd zien in de media. 

media
Aldus de controversiële Malcolm X, bij wie onderdrukking en superioriteit een rode draad is in zijn leven 

Grote kans dat u op GW terecht bent gekomen, omdat u zich niet goed herkent in het wereldbeeld dat de mainstreammedia over u uitstort. U zoekt perspectieven met een ander geluid. Vermoedelijk smult u van Nigel Farage. Deze man illustreert echter het punt dat ik hier wil maken: Ondanks dat een politicus als Farage of "de alternatieve media" u een andere kleur laten zien, blijft het een tint binnen dezelfde grondkleur. Lichtgroen verschilt van donkergroen, maar het is beide groen. We ontkomen niet aan ons Westers perspectief, waarin we bijvoorbeeld denken in termen van geld, grondstoffen, "democratie", "vrijheid", macht en economie.

Nigel Farage over een mogelijke inval in Syrië

De huidige situatie in Syrië illustreert dit aardig. Of je nu voor of tegen ingrijpen bent, we baseren onze mening op veelal dezelfde bronnen en beoordelen de situatie vanuit ons perspectief. Dit resulteert in de volgende uitspraken: "Wat schieten we ermee op?" - "Als we niet ingrijpen is de VN niet meer serieus te nemen" - "De regio kan verder escaleren en onze olieaanvoer komt in gevaar" - "We helpen enge Islamitische fanatiekelingen aan de macht" - "Ingrijpen in het Midden-Oosten heeft de boel eerder ook niet verbeterd

Het gaat in deze uitspraken niet zozeer over Syrië, maar vooral over ons.
Ons belang, onze VN (oké, het is een wereldorganisatie, maar met grote Westerse invloed en historie), onze aanvoer van grondstoffen, onze angst voor dé Islam vs ónze culturele waarden en onze offers vs te behalen resultaten. 

ander%20perspectief

De hele werkelijkheid zullen we er nog steeds niet mee leren kennen (laat staan "de waarheid"), maar de invloed van ons Westers perspectief kunnen we op zijn minst beperken door andere kleuren te mengen in het beeld dat we vormen. Er zijn steeds meer internationale nieuwszenders in het Engels te ontvangen of lezen, waardoor het voor ons mogelijk wordt om berichtgeving vanuit een ander blikveld te kunnen beschouwen. Ook die zenders kennen ongetwijfeld culturele oogkleppen of propaganda, maar het is andere dan bij ons. Dat werkt horizonverbredend, vooral als je opmerkt wat je bij de bron juist níet hoort (-> punten die gevoelig liggen) en wat juist bronspecifiek is (-> het culturele perspectief).

Ter illustratie: Of het waar is weten we niet, maar Voice of Russia en het Iraanse Press TV melden dat niet het regime van Assad chemische wapens heeft ingezet tegen de bevolking, maar dat het de rebellen waren. Net als "onze westerse" VN-gezant Carla del Ponte. Dit in tegenstelling tot een grote Westerse zender als CNN of de iets voorzichtiger BBC die de schuldvraag richting Assad schuiven. Een Indiase bron bekijkt het geheel dan weer veel afstandelijker en vanuit het eigen perspectief en Al Jazeera beschrijft vooral de verhouding van de VS met de VN en lijkt de schuldvraag uit de weg te gaan. Israël bekijkt de situatie in Syrië vooral vanuit de zorg voor de eigen veiligheid. Een verschil in perspectief, maar al deze bronnen beschrijven echter hetzelfde conflict.

massa%20deceptie

Als we meer facetten van de werkelijkheid zien, beseffen we steeds meer dat we eigenlijk nog steeds niets weten. En daarmee lijkt Socrates toch gelijk te hebben. Maar één ding weten we wel: Wie erg stellig overkomt heeft waarschijnlijk een belang te verdedigen en probeert anderen te mobiliseren daaraan mee te werken.
paps: Uitstekend artikel! Top!

Zo begint de week lekker hoor.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 02-09-2013 7:55:38 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Top artikel !! Geheel mee eens. Je krijgt te zien/horen wat men je wil laten zien. Die gekleurdheid zit er zeker in.

Maar vaak ook moet je juist weer nuanceren. En omdat we nooit het hele plaatje kennen, is de berichtgeving vaak suggestief, onvolledig en net zoals het de berichtgever uitkomt.

Doe zoals met alles aan EIGEN waarheidsbevinding. Geloof niet alles wat je ziet of hoort. Politiek en pers hebben een haat-liefde verhouding en wij krijgen een klein stukje daarvan te zien. Het gaat zoals met alles om de context van gebeurtenissen en hoe je daar zelf tegen aan kijkt.

Onze normen en waarden zijn anders dan die in het MO, dus het is ook nog verdomd lastig om daar een objectief beeld bij te vormen. Men zal moeten gaan inzien dat een eenheidsworst in de samenleving nooit gaat gebeuren. Het is de kunst om MET elkaar te leven op een of andere manier, ook al begrijpen we elkaar daarin niet altijd even goed.

Berichtgeving is vaak negatief. Zelden positief. Wanneer je dit dagelijks tot je neemt verzuur je vanzelf. Neem er ook eens wat afstand van en hou je bezig met leuke dingen. Je leven fleurt daar een stuk van op.
Op 02-09-2013 8:40:07 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Het is typisch dat iedereen dié berichtgeving zoekt, leest en gelooft die past in zijn/haar eigen straatje.
(De andere zijn leugen, conspiracy, slecht geïnformeerd, dom...)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 02-09-2013 9:15:30 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Godfried Bomans (dacht ik zo uit mijn hoofd) zei al eens:

De waarheid is wat ik er van maak.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 02-09-2013 10:09:04 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Je hoeft niet de waarheid te vertellen, als je maar geloofwaardig overkomt.
It's all a figment of imagination!
Op 02-09-2013 10:19:25 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Materie Feilloos: de "waarheid" is een universele constante. Het zijn "versies" van waarheden die misleidend kunnen zijn.

Goed artikel trouwens.

(bericht gewijzigd op 2/9/2013 10:33)
Op 02-09-2013 10:32:08 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: een van de beste artikels die ik tot nu toe op gw gezien heb.
Op 02-09-2013 11:17:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Mark TT:

Onze normen en waarden zijn anders dan die in het MO, dus het is ook nog verdomd lastig om daar een objectief beeld bij te vormen. Men zal moeten gaan inzien dat een eenheidsworst in de samenleving nooit gaat gebeuren. Het is de kunst om MET elkaar te leven op een of andere manier, ook al begrijpen we elkaar daarin niet altijd even goed.


Wat is MO?
Idd erg leuk artikel,
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 02-09-2013 11:20:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Riddle: Midden Oosten?
Ever stopped to think, and forget to start again?
Op 02-09-2013 11:50:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Riddle:
Midden Oosten?

Bedankt
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 02-09-2013 12:20:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: Ik vind dit wel een erg typisch voorbeeld hoe je met een beperkte bron een heel ander perspectief vormt.

http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?i=14559#402279
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 02-09-2013 12:22:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Het probleem van media is dat men niet alleen de feiten presenteert, maar daarbij een duiding over hoe deze moeten worden geinterpreteerd.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-09-2013 14:35:13 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
DeSchaduw:
Het probleem van media is dat men niet alleen de feiten presenteert, maar daarbij een duiding over hoe deze moeten worden geinterpreteerd.

Ik geloof dat niemand bij machte is om een compleet subjectief beeld te schetsen , zonder dat je zn eigen mening er doorheen proeft.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 02-09-2013 14:40:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
stoerecurry:
DeSchaduw:
Het probleem van media is dat men niet alleen de feiten presenteert, maar daarbij een duiding over hoe deze moeten worden geinterpreteerd.

Ik geloof dat niemand bij machte is om een compleet subjectief beeld te schetsen , zonder dat je zn eigen mening er doorheen proeft.

Ik kan zeker wel een compleet subjectief beeld neerzetten, maar objectief is erg lastig.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 02-09-2013 16:26:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:
DeSchaduw:
Het probleem van media is dat men niet alleen de feiten presenteert, maar daarbij een duiding over hoe deze moeten worden geinterpreteerd.

Ik geloof dat niemand bij machte is om een compleet subjectief beeld te schetsen , zonder dat je zn eigen mening er doorheen proeft.

Twee weergaven van het zelfde:
- Er is een aanval gedaan in Damascus waarbij gifgas gebruikt lijkt te zijn.
- Syrische rebellen melden dat Assad bij een aanval in Damascus gifgas heeft gebruikt.

Twee meldingen van de zelfde gebeurtenis, waarbij echter een volledig ander geestelijk beeld ontstaat.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-09-2013 16:34:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad: Gelukkig ben ik wel altijd objectief en aan propaganda heb ik een broertje dood.
De waarheid zit altijd anders in elkaar dat je op het eerste gezicht lijkt te zien, dat is frappant toch de naakte waarheid in deze.
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 02-09-2013 19:03:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Meneer Glimlach:
stoerecurry:
DeSchaduw:
Het probleem van media is dat men niet alleen de feiten presenteert, maar daarbij een duiding over hoe deze moeten worden geinterpreteerd.

Ik geloof dat niemand bij machte is om een compleet subjectief beeld te schetsen , zonder dat je zn eigen mening er doorheen proeft.

Ik kan zeker wel een compleet subjectief beeld neerzetten, maar objectief is erg lastig.

Je hebt gelijk, ik bedoelde natuurlijk objectief.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 02-09-2013 19:14:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Sinbad:
Gelukkig ben ik wel altijd objectief en aan propaganda heb ik een broertje dood.
De waarheid zit altijd anders in elkaar dat je op het eerste gezicht lijkt te zien, dat is frappant toch de naakte waarheid in deze.

Wijze woorden Sinbad.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 02-09-2013 19:14:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Troy: Toen ik hoorde dat er gifgas was gebruikt was het eerste wat ik dacht: Het zou mij niks verbazen als de rebellen zelf gifgas gebruikt hebben. Tenslotte heiligt bij de radicalen het doel de middelen en komen de slachtoffers toch in de hemel. Lekker blind wordt er door de massamedia en westerse politici vanuit gegaan dat Assad gifgas heeft gebruikt. Het lijkt mij een beetje raar vanuit strategisch oogpunt van Assad. Ten eerste had hij al inspecteurs binnengelaten en ten tweede weet hij ook donders goed dat de VN ingrijpt op het moment dat hij gifgas gebruikt.
(bericht gewijzigd op 2/9/2013 19:28)
God is an imaginary friend for adults
Op 02-09-2013 19:27:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Goed blog Glimlach, leest lekker weg zo.
Vooral je illustraties zijn treffend.

Dat is trouwens ook een belangrijk punt bij propaganda, de vormgeving. De meesten prefereren gladde praters met stijl en uitstraling in een zorgvuldig vormgegeven ambiance. Dat suggereert dat er zorgvuldig met de feiten wordt omgegaan.
Terwijl je juist dan waarschijnlijk grotelijks wordt bedonderd.

En dan die gelikte trailers vol sfeermuziek, indringende teksten en simulaties. Zoals deze, je zou er zó 100 bestellen.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 02-09-2013 19:46:58 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Troy:
Toen ik hoorde dat er gifgas was gebruikt was het eerste wat ik dacht: Het zou mij niks verbazen als de rebellen zelf gifgas gebruikt hebben. Tenslotte heiligt bij de radicalen het doel de middelen en komen de slachtoffers toch in de hemel. Lekker blind wordt er door de massamedia en westerse politici vanuit gegaan dat Assad gifgas heeft gebruikt. Het lijkt mij een beetje raar vanuit strategisch oogpunt van Assad. Ten eerste had hij al inspecteurs binnengelaten en ten tweede weet hij ook donders goed dat de VN ingrijpt op het moment dat hij gifgas gebruikt.

Het gaat hier niet om het nieuws, maar om de vorm waarin het wordt gepresenteerd.
Mijn eerste voorbeeld van presentatie geeft een feit weer. Het tweede voorbeeld geeft een subjectieve presentatie van het zelfde feit weer.
Gebaseerd op iemand's achtergrond zal deze presentatie wel of niet geaccepteerd worden. De tweede presentatie zal echter met name bij mensen die geen directe interesse in de kwestie hebben zorgen voor een onbewuste sturing in een bepaalde denkrichting.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-09-2013 19:56:12 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos: Ik vind het een nogal subjectief stukje...
Op 02-09-2013 20:27:15 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad: Het zou me niets verbazen als Assad toch stiekem gifgas heeft gebruikt, ervan uitgaande dat de rebellen toch de schuld zouden krijgen, omdat Assad er geen strategische voordeel uit zou halen en zo dom niet zou zijn en tevens weten beschermd te zijn achter de stalen paraplu van Rusland, China en Iran, US wetend dat ze de steun in de wereld (en thuis) kwijt raken en dat ze de pin in de granaat van de 3de wereld oorlog er toch niet uit durven te trekken, ofwel een potje blufpokker met als inzet ... de pot zijn in iedergeval wij, het plebs, het voetvolk, het onnozelle door inteelt verachtelijkte burgervolk,de infanterie bewapend met vliegemepper, de blinde meute, ect. ect.
(bericht gewijzigd op 2/9/2013 20:42)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 02-09-2013 20:40:54 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad: Ik ben er helemaal klaar mee, weg met de kogels, raketten en straaljagers gewoon een open veld met aan beide kanten een greppel met houten staken en dan iedereen die wil en gefrustreerd is gewapend met bijlen, messen, zwaarden, schoffels en zagen op elkaar inhakken, steken, bijten en haren trekken totdat het hele veld vol afgehakte armen, benen en hoofden ligt en je uitglijd over de darmen zoals onze opa's de zaakjes oplosten... viking-style, the way of de zoeloe-warior. klaar en iedereen die overblijft na de veldslag met een bak Wokkels en een Fanta naar ''the voice'' kijken
(bericht gewijzigd op 2/9/2013 20:49)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 02-09-2013 20:48:58 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Sinbad:
Ik ben er helemaal klaar mee, weg met de kogels, raketten en straaljagers gewoon een open veld met aan beide kanten een greppel met houten staken en dan iedereen die wil en gefrustreerd is gewapend met bijlen, messen, zwaarden, schoffels en zagen op elkaar inhakken, steken, bijten en haren trekken totdat het hele veld vol afgehakte armen, benen en hoofden ligt en je uitglijd over de darmen zoals onze opa's de zaakjes oplosten... viking-style, the way of de zoeloe-warior. klaar en iedereen die overblijft na de veldslag met een bak Wokkels en een Fanta naar ''the voice'' kijken

Ik ben meer voor een danswedstrijd.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 02-09-2013 22:00:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: - "We gaan Assad een lesje leren!"
- Maar waarom dan?
- "We hebben bewijs dat Assad chemische wapens had gebruikt!"
- Wat voor bewijs heb je dan?
- "We hebben 9 pagina's aan bewijs!"
- Maar wat staat erin dan?
- "Dat Assad chemische wapens heeft gebruikt! We gaan hem een lesje leren!"
- Maar hoe weet je dat Assad dat was?
- "Dat staat in ons rapport dat onze inlichtingendiensten hebben geschreven!"
- Maar wélke bewijzen heb je dan verzameld?
- "Ja, dat is geheim."

- Oke, dan vraag ik het wel aan de Fransen. Die hebben een samenvatting van hun inlichtingengegevens online gezet.

- Fransen, wat staat er in jullie rapport?
- "Assad heeft chemische wapens gebruikt op 21 augustus"
- Hoe weten jullie dat?
- "We hebben bewijzen dat er chemische wapens zijn gebruikt."
- Hoe weten jullie dat Assad dat heeft gedaan?
- "We weten dat Assad chemische wapens had. We hebben trouwens ook filmpjes waaruit duidelijk blijkt dat er wel chemische wapens gebruikt zijn."
- Maar waarom heeft niet iemand anders deze wapens gebruikt?
- "We denken dat Assad misschien al eerder chemische wapens heeft gebruikt."
- Waarom heb je daar toen niks over gezegd?
- "..."
- ?
- "We denken dat de opstandelingen niet in staat zijn deze wapens te gebruiken."
- Dus heeft Assad ze gebruikt?
- "Ja."
- En dat is je bewijs? *knip*
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 02-09-2013 22:08:56 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: *plak*
- En dat is je bewijs? Weet je wat ik niet begrijp? Dat niemand zich afvraagt hoe die opstandelingen, deze religieuze fanatiekelingen, ineens aan wapens komen. Als ze aan wapens kunnen komen, dan kunnen ze toch ook aan gifgas komen? Wie levert deze wapens? Wat is hun belang? Wat is er waar van de verhalen dat er met geld uit Qatar door David Goulding van Britam met Amerikaanse toestemming gifgas is verkocht aan de rebellen? Wat is er waar van de verhalen dat er vanuit Jordanië door de CIA getrainde "rebellen" richting Damascus trekken? Wat is er waar van de verhalen dat er Syrische soldaten zijn omgekomen bij gifgasaanvallen? Wat is er waar van de bewering dat Assad al maanden probeert om tafel te komen met de rebellen om van Syrië weer een vreedzaam land te maken? Heeft u daar ook inlichtingen over?
- "..."
- Hallo? Hallo?!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 02-09-2013 22:09:15 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: - "Hallo, ik ben van de NAVO. Ik wil ook wat zeggen."
- De NAVO? Wat hebben jullie hier nu mee te maken? Bestaan jullie eigenlijk nog?
- "We hebben besloten dat de wereld moet reageren op het gebruik van gifgas."
- Daarin zijn jullie niet de enigen. De vraag is wie we moeten aanpakken. Wie is de schuldige?
- "Ik heb daar concrete informatie over gekregen, waardoor ik persoonlijk overtuigd ben."
- Maar wat is je informatie dan? Wie moeten we aanpakken?
- "Daar kan ik geen mededelingen over doen. Wel vind ik dat de internationale gemeenschap moet reageren. Maar hoe ze moeten reageren moeten individuele landen zelf beslissen."
- Wat zegt u nu eigenlijk?
- "Ik zie geen actieve rol voor de NAVO weggelegd."
- Maar waarom mengt u zich hier dan in?
- "Ze kunnen me altijd bellen voor consultatie."
- De NAVO is toch dat vrienden-van-Amerika-en-met-zijn-allen-tegen-Rusland-clubje? Zegt u dit nou omdat dat moet van de VS? Van wie heeft u die inlichtingen eigenlijk?
- "..."
- Meneer Rasmussen? Hallo? Bent u daar nog?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 02-09-2013 22:18:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:

Ik pleit voor LSD in het drinkwater van Washington, Kopenhagen, Den Haag, Soest, en Parijs.
War sucks!
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 02-09-2013 22:19:00 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Ja maar, jamaar, jama.....
Bekijk de zaak nou ook eens van de andere kant.

Je bent het machtigste land op aarde, je hebt een enorm militair potentieel, high-tech en het beste wat er is.
Daarnaast ben je ook nog eens verreweg het meest geciviliseerd, volledige democratisch, vrijheid van meningsuiting en gezegend met de hoogste morele standaard.
Je hebt veel geïnvesteerd in geleide wapensystemen en drones. Vooral drones, waarmee je vanuit het niets kunt observeren en toeslaan. Vergeet ook niet alle afluister- en track-and-trace techniek, echt het neusje van de zalm, niemand kan zich nog verstoppen.
Maar ja, je moet er wel iets mee dóén natuurlijk.
Dus het wachten is op een echte klootzak, in een niet al te moeilijk land, en liefst zonder economische problemen achteraf.

En voila, daar is 'ie; Syrië.
Eerst nog even de bondgenoten masseren, en wat extra drama toevoegen, wat valse hoop op een grote zege, en dan kunnen we los.
Vrede, daar hebben we niks aan. Aktie!

Het is niet mijn visie, toch denk ik dat teveel Amerikanen zo zijn.
Helaas.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 02-09-2013 22:37:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: - "Zaterdag gaan we iets doen om het geweld in Syrië te stoppen"
- Een luchtaanval? Drones?
- "Nee, bidden. Bidden voor vrede. Mijn hart is diep gekwetst door wat er in Syrië gebeurt en alle ontwikkelingen in het vooruitzicht."
- Vandaar die witte jurk. U bent de paus?
- "Afgelopen zondag sprak ik tegen de menigte op het Sint-Pietersplein en week ik af van het gebruikelijke religieuze thema en wilde ik het alleen nog over Syrië hebben. Ik vraag iedereen om het pad van het geweten te volgen en de moed te hebben om de weg van de onderhandelingen in te slaan. Oorlog brengt oorlog voort en geweld brengt geweld voort."
- ...
- "Bent u daar nog?"
- Ik werd er even stil van. Dat de CEO van Vaticaan B.V. nog zulke wijze woorden zou zeggen had ik niet verwacht. Ook in uw business geldt blijkbaar dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst...
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 02-09-2013 22:44:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Meneer Glimlach:
- "We gaan Assad een lesje leren!"
*knip*

Heel sterk.
Eigen tekst?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 02-09-2013 22:46:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Veteo:
Meneer Glimlach:
- "We gaan Assad een lesje leren!"
*knip*

Heel sterk.
Eigen tekst?

Ja, uiteraard. Anders zou ik citeren.

Bedankt!

(Ik zat me na het lezen van wat nieuws aardig op te vreten over de flauwekul en kritiekloosheid van de berichten. Heb ook dat nietszeggende Franse inlichtingenrapport gelezen. Toen trok ik het niet meer en besloot in mijn frustratie over deze propagandaberichten even creatief te uiten. Dat lucht op.)
(bericht gewijzigd op 2/9/2013 23:7)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 02-09-2013 23:05:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Het lijkt er toch een beetje op dat door de publieke > media UK en VS gas terugnemen.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 02-09-2013 23:19:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Hoe sterk de werking van propaganda is blijkt maar weer. Door een voorbeeld van de wijze van brengen van actueel nieuws te gebruiken springt iedereen over naar het geven van hun opinie over de inhoud van het nieuws, in plaats van te discussieren over hoe het wordt gebracht met inbegrip van kleur en duiding
.Ook dat is de kracht van propaganda. Mensen worden verstrikt in de verplichting om ergens een uitgesproken mening over te hebben en voor of tegen te zijn.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-09-2013 23:24:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
hugo:
Het lijkt er toch een beetje op dat door de publieke > media UK en VS gas terugnemen.

Dat kan twee dingen betekeken. Of er bleek te weinig draagkracht te zijn en er worden nu plannen gemaakt om de draagkracht voor een aanval te vergroten.
Of er is een geheime afspraak over een exit strategie waarbij een aanval niet nodig is.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 02-09-2013 23:28:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos: Ik zal het eerlijk erkennen; het laat mij een beetje koud.

Natuurlijk, waarschijnlijk heel erg wat daar allemaal gebeurt.
Maar er zijn zoveel brandhaarden op deze wereld, veel welke langer duren, gruwelijker zijn en die veel minder aandacht krijgen.

Toch vooral, wij (als in wij het westen en daarmee buitenstaanders) gaan dit niet veranderen, zoals wij dit nog nooit hebben kunnen forceren.
Of ze doen het zelf, komt uit hunzelf, of er verandert niets behalve zo nu en dan een machthebber na een zoveelste bloederig conflict.

Zo denk ik erover.
Triest en niet leuk om te zeggen, maar ik hou mijzelf niet graag voor de gek.
Op 02-09-2013 23:48:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik vind dat het hoog tijd wordt dat degenen die al jaren wapens leveren aan al die zieke regimes eens met de billen bloot gaan. In plaats van schijnheilig Syrië te veroordelen, terwijl ze jaren lang dik geld hebben verdient aan Assad's regime.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 02-09-2013 23:51:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Donkerwoud: Mooi stuk. Is ook gewoon een illusie dat je alle verschillende belangen achter iets kunt zien. Vaak is het ook nog eens heel moeilijk om dat te zien terwijl iets nog speelt. Ik denk dat de enige manier om enigszins vat op de werkelijkheid te krijgen toch zoveel mogelijk aspecten in beeld krijgen. En zie ten alle tijden dat jouw positie ook stevig gekleurd is.
Op 03-09-2013 0:30:06 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
Tetzmol:
Ik vind dat het hoog tijd wordt dat degenen die al jaren wapens leveren aan al die zieke regimes eens met de billen bloot gaan.

95% is Russisch....
Net als me voorvaders die zonodig met Napoleon en Adolf mee op een kansloos avontuur moesten en kapot vroren op de Russische eindeloze troendra's...laat maar sommige familie-tradities heb ik afgeschaft.
Maar als je gaat vergeet je geen wollen onderbroek mee te nemen Tetzy? Achter de Oeral kan het s'nachts een beetje koud worden.
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 03-09-2013 6:19:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
DeSchaduw:
hugo:
Het lijkt er toch een beetje op dat door de publieke > media UK en VS gas terugnemen.

Dat kan twee dingen betekeken. Of er bleek te weinig draagkracht te zijn en er worden nu plannen gemaakt om de draagkracht voor een aanval te vergroten.
Of er is een geheime afspraak over een exit strategie waarbij een aanval niet nodig is.

Briljante zet van Obama. Dit gaat hij niet redden in het congres, maar kan vervolgens elke onvrede over de situatie in Syrië van zich af schudden. Hij heeft het geprobeerd. De zwarte piet ligt nu bij de Britten, Fransen en het congres. Bovendien houdt hij zo de Russen, Chinezen en Iran te vriend. Dat laatste zorgt er weer voor dat Israël ook minder risico loopt. Een politieke meesterzet, waarbij óók nog de VN als niet-functionerend orgaan wordt weggezet (wat een verkapte aanklacht is tegen de Russen en Chinezen).

Helaas wordt de situatie in Syrië er niet beter op...
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 03-09-2013 8:25:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Donkerwoud:
Mooi stuk. Is ook gewoon een illusie dat je alle verschillende belangen achter iets kunt zien. Vaak is het ook nog eens heel moeilijk om dat te zien terwijl iets nog speelt. Ik denk dat de enige manier om enigszins vat op de werkelijkheid te krijgen toch zoveel mogelijk aspecten in beeld krijgen. En zie ten alle tijden dat jouw positie ook stevig gekleurd is.

En omdat niemand al die facetten kan zien, vind ik een stellige opstelling doorgaans verdacht. Dan is er iets loos en heeft de zender
a) niet door dat de wereld complex in elkaar steekt (en is dus dom/naïef),
b) geen enkel gevoel voor nuance of inleveningsvermogen (bot/kortzichtig),
c) een (voor hem bekende) reden om jou te overtuigen. Eigenbelang?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 03-09-2013 8:29:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Meneer Glimlach:

Briljante zet van Obama. Dit gaat hij niet redden in het congres, ...

http://www.nytimes.com/2013/09/03/world/middleeast/syria.html?_r=0

Goede keuze voor de foto ook.
ALLES IS WAAR
Op 03-09-2013 8:58:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
DeSchaduw:
hugo:
Het lijkt er toch een beetje op dat door de publieke > media UK en VS gas terugnemen.

Dat kan twee dingen betekeken. Of er bleek te weinig draagkracht te zijn en er worden nu plannen gemaakt om de draagkracht voor een aanval te vergroten.
Of er is een geheime afspraak over een exit strategie waarbij een aanval niet nodig is.

Het is een fout om te denken dat de werkelijkheid zich voor je ogen ontvouwd. Derhalve zijn er nog tig opties waar wij geen zicht op hebben.
ALLES IS WAAR
Op 03-09-2013 9:03:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shamino: Heel mooi artikel dat precies weergeeft wat er zo belangrijk is aan het tot je nemen van nieuws/informatie: dat je je er continue van bewust bent en blijft dat die informatie slechts een deel van de werkelijkheid (zo die al bestaat) weergeeft...
Altijd oneens met alles en iedereen, totdat het tegendeel bewezen is uiteraard.
Op 03-09-2013 19:02:57 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Shamino:
Heel mooi artikel dat precies weergeeft wat er zo belangrijk is aan het tot je nemen van nieuws/informatie: dat je je er continue van bewust bent en blijft dat die informatie slechts een deel van de werkelijkheid (zo die al bestaat) weergeeft...

Fijn dat het me gelukt is om dat idee over te brengen!

Des te harder iemand roept dat hij zeker weet hoe de vork in de steel zit, hoe minder geloofwaardig ik die persoon vind.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 03-09-2013 23:01:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Meneer Glimlach:


Des te harder iemand roept dat hij zeker weet hoe de vork in de steel zit, hoe minder geloofwaardig ik die persoon vind.

Dat komt zeker omdat de steel juist in de vórk zit!Ehh.. geloof je me nou, of niet?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 03-09-2013 23:47:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Veteo:
Meneer Glimlach:


Des te harder iemand roept dat hij zeker weet hoe de vork in de steel zit, hoe minder geloofwaardig ik die persoon vind.

Dat komt zeker omdat de steel juist in de vórk zit!Ehh.. geloof je me nou, of niet?

Het is een hooivork, daarvoor maak ik weleens een uitzondering...
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 04-09-2013 7:41:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Shamino:
Heel mooi artikel dat precies weergeeft wat er zo belangrijk is aan het tot je nemen van nieuws/informatie: dat je je er continue van bewust bent en blijft dat die informatie slechts een deel van de werkelijkheid (zo die al bestaat) weergeeft...

Zelfs dit werkt als onderbewuste indoctrinatie, wanneer het werkt met reclame zou het zelfde ook toepasbaar zijn op nieuws.
(en dat van reclame is bewezen, kijk maar hoeveel geld er word betaalt voor 1min tijdens WK voetbal)
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-09-2013 9:06:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 04-09-2013 18:09:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.
Op 04-09-2013 18:09:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Dat is een goeie Meneer Glimlach!
Op 04-09-2013 18:10:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.

Helaas is dat mensen eigen. Kijk maar naar elke competitieve sport, hoe veel er in doping wordt geinvesteerd.
Of bijvoorbeeld Formule 1, waar het opzoeken van de grens van de regels noodzaak is om te winnen.
Denken dat dit in enige competitieve omgeving buiten de sport anders gaat is naief.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-09-2013 18:26:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: ik had het het over dikke B.V's

Maar ik snap je!
(bericht gewijzigd op 4/9/2013 18:43)
Op 04-09-2013 18:41:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.

Helaas is dat mensen eigen. Kijk maar naar elke competitieve sport, hoe veel er in doping wordt geinvesteerd.
Of bijvoorbeeld Formule 1, waar het opzoeken van de grens van de regels noodzaak is om te winnen.
Denken dat dit in enige competitieve omgeving buiten de sport anders gaat is naief.


Het geldt voor alles. Het ego blijft een instinctief iets dat naar overleving streeft. Het is een helft van wat de evolutie als geheel in stand houdt. Of het altijd netjes wordt gespeeld, is naar ieder zijn perceptie. Oorlog is een extreme tak van sport.

Waanzinnig goed artikel verder! Eens in de zoveel tijd smakelijk getrakteerd worden is de waarde van GW.
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 04-09-2013 23:35:01 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
Sar:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.

Helaas is dat mensen eigen. Kijk maar naar elke competitieve sport, hoe veel er in doping wordt geinvesteerd.
Of bijvoorbeeld Formule 1, waar het opzoeken van de grens van de regels noodzaak is om te winnen.
Denken dat dit in enige competitieve omgeving buiten de sport anders gaat is naief.


Het geldt voor alles. Het ego blijft een instinctief iets dat naar overleving streeft. Het is een helft van wat de evolutie als geheel in stand houdt. Of het altijd netjes wordt gespeeld, is naar ieder zijn perceptie. Oorlog is een extreme tak van sport.

Waanzinnig goed artikel verder! Eens in de zoveel tijd smakelijk getrakteerd worden is de waarde van GW.


Dat overleving ego is niet zo erg ,Maar grote B.V's is mensonterende uitbuiting Dat is wat ons te wachten staat met de EU en Rutte aan het roer en die propaganda teweeg brengen.

(bericht gewijzigd op 5/9/2013 9:46)
Op 05-09-2013 9:31:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
Sar:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.

Helaas is dat mensen eigen. Kijk maar naar elke competitieve sport, hoe veel er in doping wordt geinvesteerd.
Of bijvoorbeeld Formule 1, waar het opzoeken van de grens van de regels noodzaak is om te winnen.
Denken dat dit in enige competitieve omgeving buiten de sport anders gaat is naief.


Het geldt voor alles. Het ego blijft een instinctief iets dat naar overleving streeft. Het is een helft van wat de evolutie als geheel in stand houdt. Of het altijd netjes wordt gespeeld, is naar ieder zijn perceptie. Oorlog is een extreme tak van sport.

Waanzinnig goed artikel verder! Eens in de zoveel tijd smakelijk getrakteerd worden is de waarde van GW.


Dat overleving ego is niet zo erg ,Maar grote B.V's is mensonterende uitbuiting Dat is wat ons te wachten staat met de EU en Rutte aan het roer en die propaganda teweeg brengen.

Leg eens uit waarom een grote BV uitbuiting betekent ?

Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-09-2013 11:19:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Sar:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.

Helaas is dat mensen eigen. Kijk maar naar elke competitieve sport, hoe veel er in doping wordt geinvesteerd.
Of bijvoorbeeld Formule 1, waar het opzoeken van de grens van de regels noodzaak is om te winnen.
Denken dat dit in enige competitieve omgeving buiten de sport anders gaat is naief.


Het geldt voor alles. Het ego blijft een instinctief iets dat naar overleving streeft. Het is een helft van wat de evolutie als geheel in stand houdt. Of het altijd netjes wordt gespeeld, is naar ieder zijn perceptie. Oorlog is een extreme tak van sport.

Waanzinnig goed artikel verder! Eens in de zoveel tijd smakelijk getrakteerd worden is de waarde van GW.


Dat overleving ego is niet zo erg ,Maar grote B.V's is mensonterende uitbuiting Dat is wat ons te wachten staat met de EU en Rutte aan het roer en die propaganda teweeg brengen.

Leg eens uit waarom een grote BV uitbuiting betekent ?


waarom zou ik dat voor jou doen? is het niet duidelijk dan.
(bericht gewijzigd op 5/9/2013 12:43)
Op 05-09-2013 12:28:04 | Kudos: -2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Sar:
DeSchaduw:
Patrick NL:
Wie het beste in staat was regels te ontwijken om zo grotere winstgevendheid te generen, werd bewonderd door zijn concurrenten. Je zorgde goed voor jezelf maar verwaarloosde de omliggende gemeenschap.

Hala Naoum Néhmé van elsevier.

Daar ben ik dus bang voor En de EU wil US lijken en dikke b.v's voor het zegge hebben zie Schaliegas maar.

Helaas is dat mensen eigen. Kijk maar naar elke competitieve sport, hoe veel er in doping wordt geinvesteerd.
Of bijvoorbeeld Formule 1, waar het opzoeken van de grens van de regels noodzaak is om te winnen.
Denken dat dit in enige competitieve omgeving buiten de sport anders gaat is naief.


Het geldt voor alles. Het ego blijft een instinctief iets dat naar overleving streeft. Het is een helft van wat de evolutie als geheel in stand houdt. Of het altijd netjes wordt gespeeld, is naar ieder zijn perceptie. Oorlog is een extreme tak van sport.

Waanzinnig goed artikel verder! Eens in de zoveel tijd smakelijk getrakteerd worden is de waarde van GW.


Dat overleving ego is niet zo erg ,Maar grote B.V's is mensonterende uitbuiting Dat is wat ons te wachten staat met de EU en Rutte aan het roer en die propaganda teweeg brengen.

Leg eens uit waarom een grote BV uitbuiting betekent ?


waarom zou ik dat voor jou doen? is het niet duidelijk dan.

Nee, in het geheel niet.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-09-2013 16:25:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: jammer voor je dan.
Op 05-09-2013 16:32:05 | Kudos: -2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Patrick NL:
jammer voor je dan.

U is een naarling ...
ALLES IS WAAR
Op 05-09-2013 16:34:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Patrick NL:
jammer voor je dan.

Sorry Patrick , het is mij ook niet helemaal duidelijk.
Ik snap dat de grote fabrieken zoals apple en addidas, nike, enz enz naar verluid gebruik zouden maken van kinderarbeid ed.
Maar het is toch niet per definitie zo?
En daarnaast weet ik niet of ik echt tegen kinderarbeid ben, (in sommige gevallen kan het best een minder slechte ontwikkeling zijn dan het alternatief)
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 05-09-2013 16:34:47 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:
Patrick NL:
jammer voor je dan.

Sorry Patrick , het is mij ook niet helemaal duidelijk.
Ik snap dat de grote fabrieken zoals apple en addidas, nike, enz enz naar verluid gebruik zouden maken van kinderarbeid ed.
Maar het is toch niet per definitie zo?
En daarnaast weet ik niet of ik echt tegen kinderarbeid ben, (in sommige gevallen kan het best een minder slechte ontwikkeling zijn dan het alternatief)

Ook die bewering is maar een halve waarheid. Het aantal eigen fabrieken van deze bedrijven is namelijk zo goed als nul. Inkopers geven contracten aan fabrikanten, die vaak een order binnen proberen te halen door onder normale kostprijs aan te bieden. Voor een Chinese fabriek is werken voor een groot merk een visitekaartje waarmee zij winstgevende orders van kleinere bedrijven binnen halen.
Om het verlies op de orders goed te maken passen de fabrieken allerlei tactieken toe. Dat varieert van het werken met kleine tussen bv's die hun leveranciers niet betalen tot het korten op de arbeidskosten.
Het zijn dan niet de grote merken die de uitbuiting doen, maar de kleinere leveranciers. Alleen als je een 'Fair Trade' programma op zou zetten voor zaken als textiel waarbij inkopers gedwongen worden om leveranciers die onder de kostprijs werken af te wijzen kan je dit veranderen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-09-2013 16:51:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
DeSchaduw:
stoerecurry:
Patrick NL:
jammer voor je dan.

Sorry Patrick , het is mij ook niet helemaal duidelijk.
Ik snap dat de grote fabrieken zoals apple en addidas, nike, enz enz naar verluid gebruik zouden maken van kinderarbeid ed.
Maar het is toch niet per definitie zo?
En daarnaast weet ik niet of ik echt tegen kinderarbeid ben, (in sommige gevallen kan het best een minder slechte ontwikkeling zijn dan het alternatief)

Ook die bewering is maar een halve waarheid. Het aantal eigen fabrieken van deze bedrijven is namelijk zo goed als nul. Inkopers geven contracten aan fabrikanten, die vaak een order binnen proberen te halen door onder normale kostprijs aan te bieden. Voor een Chinese fabriek is werken voor een groot merk een visitekaartje waarmee zij winstgevende orders van kleinere bedrijven binnen halen.
Om het verlies op de orders goed te maken passen de fabrieken allerlei tactieken toe. Dat varieert van het werken met kleine tussen bv's die hun leveranciers niet betalen tot het korten op de arbeidskosten.
Het zijn dan niet de grote merken die de uitbuiting doen, maar de kleinere leveranciers. Alleen als je een 'Fair Trade' programma op zou zetten voor zaken als textiel waarbij inkopers gedwongen worden om leveranciers die onder de kostprijs werken af te wijzen kan je dit veranderen.

Dat is een utopie denk ik, tenminste zolang het fundament van onze marktwerking niet word verandert, en ik zie niet in hoe we dit kunnen realiseren.
De consument wil gewoon weg het goedkoopste product, en dit zal in veel gevallen de doorslag geven. Zeker nu vanmorgen bekent werd gemaakt dat de vrije uitloop kippen/varkensvlees gemengd word met minder blije varkens.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 05-09-2013 16:59:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:

Dat is een utopie denk ik, tenminste zolang het fundament van onze marktwerking niet word verandert, en ik zie niet in hoe we dit kunnen realiseren.
De consument wil gewoon weg het goedkoopste product, en dit zal in veel gevallen de doorslag geven. Zeker nu vanmorgen bekent werd gemaakt dat de vrije uitloop kippen/varkensvlees gemengd word met minder blije varkens.

Dat is nu juist het bewijs van het tegenovergestelde. De reden dat er 'gewoon' vlees werd bijgemengd is dat de leverancier niet aan de vraag naar 'blij' vlees kon voldoen.
Kortom mensen zijn bereid om meer te betalen als zij dan het idee hebben dat hun vlees een beter leven heeft gehad.
Wat zou men overhebben voor mijn kat die 18 jaar goed verzorgd is? Moet als stukje kerstvlees toch een leuke cent opbrengen....
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-09-2013 17:17:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
DeSchaduw:
Alleen als je een 'Fair Trade' programma op zou zetten voor zaken als textiel waarbij inkopers gedwongen worden om leveranciers die onder de kostprijs werken af te wijzen kan je dit veranderen.

De Schaduw, ik heb daar tot mijn nek in deze onzin gezeten, het is je schuldgevoel afkopen ala de aflaten van de paus in de middeleeuwen, komplete kul om het voor zoete koek slikkende westerse plebs een loer te draaien, en daar betaal je nog extra voor ook ...he er zit iets in mij aars!!!!!!, .......dat is dan 2 euro 50 extra

Wil je echt eerlijke handel???? dan wordt het niet 2 x zo duur maar minstens 3 x zo duur.
Kun/wil jij 1000 euries voor een stadsfiets betalen?
1200 voor je smartfoon??
640 eurie voor een paar sportschoenen ???

eerlijke handel ? = weg westerse welvaart

He er zit stront tussen ons vlees...kilootje gehakt doet 3 euries...normale mensen verdienen ongeveer 12 euro het uur...Dus de gemiddelde Nederlander ''verdient'' 4 kilo gehakt per uur????? dat kan dus alleen als er stront tussen zit
(bericht gewijzigd op 5/9/2013 18:23)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 05-09-2013 18:15:22 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Sinbad:
DeSchaduw:
Alleen als je een 'Fair Trade' programma op zou zetten voor zaken als textiel waarbij inkopers gedwongen worden om leveranciers die onder de kostprijs werken af te wijzen kan je dit veranderen.

De Schaduw, ik heb daar tot mijn nek in deze onzin gezeten, het is je schuldgevoel afkopen ala de aflaten van de paus in de middeleeuwen, komplete kul om het voor zoete koek slikkende westerse plebs een loer te draaien, en daar betaal je nog extra voor ook ...he er zit iets in mij aars!!!!!!, .......dat is dan 2 euro 50 extra

Wil je echt eerlijke handel???? dan wordt het niet 2 x zo duur maar minstens 3 x zo duur.
Kun/wil jij 1000 euries voor een stadsfiets betalen?
1200 voor je smartfoon??
640 eurie voor een paar sportschoenen ???

eerlijke handel ? = weg westerse welvaart

He er zit stront tussen ons vlees...kilootje gehakt doet 3 euries...normale mensen verdienen ongeveer 12 euro het uur...Dus de gemiddelde Nederlander ''verdient'' 4 kilo gehakt per uur????? dat kan dus alleen als er stront tussen zit

Waar kan ik dat kilootje hier in Nederland voor 3 euro halen?
Voor het overige heb je gelijk als je zou willen proberen om het welstandsniveau van de Chinees op ons niveau te brengen.
Aan de andere kant ken ik Chineze fabrikanten die hun personeel 10% meer loon betalen als de Staat zodat zij keus hebben uit de beste mensen en daar door een kwalitatief betere productie halen als de grote massa. Zij worden ingezet voor de duurdere kwaliteitsproducten en leveren een stabiele hoge kwaliteit. Dat hun prijs een 20% boven de prijsvechters ligt kan worden gecompenseerd door hun producten met een minder bekend label te kopen, waardoor er geen royalties naar het hoofdkantoor hoeven.
Uiteindelijk liggen dan in de winkel goedkopere en betere producten, maar niet met het heilige labeltje...
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-09-2013 18:42:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
DeSchaduw:
Aan de andere kant ken ik Chineze fabrikanten die hun personeel 10% meer loon betalen als de Staat zodat zij keus hebben uit de beste mensen en daar door een kwalitatief betere productie halen als de grote massa.

10% van niets is nog steeds (te) weinig, benzine drinken is slechter dan azijn drinken, wil nog niet zeggen dat azijn drinken gezond is.
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 05-09-2013 18:47:35 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Sinbad:
DeSchaduw:
Aan de andere kant ken ik Chineze fabrikanten die hun personeel 10% meer loon betalen als de Staat zodat zij keus hebben uit de beste mensen en daar door een kwalitatief betere productie halen als de grote massa.

10% van niets is nog steeds (te) weinig, benzine drinken is slechter dan azijn drinken, wil nog niet zeggen dat azijn drinken gezond is.

Meet niet naar onze maatstaven, maar naar de maatstaf van geluk.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-09-2013 18:55:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
ThoTh:
Patrick NL:
jammer voor je dan.

U is een naarling ...


jullie hebben gelijk mij excusses en zeker aan DeSchaduw

Soms zit er wel eens wat op me lever...
en niet altijd kan uiten op k*t toetsenboord.

Mij Excusses en zeker aan DeSchaduw

En B.V.s bedoel ik bedrijven .DeSchaduw


(bericht gewijzigd op 5/9/2013 23:54)
Op 05-09-2013 22:27:06 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shamino:
stoerecurry:
Shamino:
Heel mooi artikel dat precies weergeeft wat er zo belangrijk is aan het tot je nemen van nieuws/informatie: dat je je er continue van bewust bent en blijft dat die informatie slechts een deel van de werkelijkheid (zo die al bestaat) weergeeft...

Zelfs dit werkt als onderbewuste indoctrinatie, wanneer het werkt met reclame zou het zelfde ook toepasbaar zijn op nieuws.
(en dat van reclame is bewezen, kijk maar hoeveel geld er word betaalt voor 1min tijdens WK voetbal)

Daar heb jij uiteraard gelijk in, stoerecurry.
Dat maakt het ook zo'n uitdaging om "de waarheid" (of beter gezegd: de best mogelijke benadering van wat er daadwerkelijk aan de hand is) te achterhalen.

De MSM geeft een bepaald beeld, maar de alternatieve media geven ook een bepaald beeld. Een site als nujij.nl geeft een bepaald beeld, maar een site als grenswetenschap.nl geeft ook een bepaald beeld. Welk medium kun je vertrouwen (in de zin van "welk medium benadert de waarheid het dichtste / geeft de waarheid het meest objectief weer" ) , welke reageerder kun je vertrouwen....

In dat licht bezien denk ik dat de lezers van alternatieve media (in het algemeen) zich meer bewust zijn van het feit dat ze - op alle fronten ! - gemanipuleerd worden dan Telegraaf-lezers (om ze zo maar even te noemen; je begrijpt me denk ik wel).

Zo'n artikel als dit geeft - in ieder geval aan mij - weer een wake-up call om nooit zomaar iets klakkeloos te geloven.

Sinds ik mij meer ben gaan verdiepen in "het nieuws achter het nieuws" is de wereld er niet mooier op geworden... ben ik bevestigd in mijn idee dat de mens van nature een slecht wezen is ("overlevingsdrang" of hoe je het noemen wilt)... en ben ik heel blij dat sites als grenswetenschap.nl bestaan.
Altijd oneens met alles en iedereen, totdat het tegendeel bewezen is uiteraard.
Op 06-09-2013 0:06:15 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
ThoTh:
Patrick NL:
jammer voor je dan.

U is een naarling ...


jullie hebben gelijk mij excusses en zeker aan DeSchaduw

Soms zit er wel eens wat op me lever...
en niet altijd kan uiten op k*t toetsenboord.

Mij Excusses en zeker aan DeSchaduw

En B.V.s bedoel ik bedrijven .DeSchaduw


Geen excuses nodig Patrick, het kan soms lastig zijn om precies te verwoorden wat je bedoelt.

De slechte reputatie van grote bedrijven is maar ten dele terecht. Heel veel komt van de indoctrinering door onze opvoeding, waar het altijd het grote bedrijf is wat de zaken verkeerd doet en waar de 'kleine mensen' tegen vechten.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 06-09-2013 12:31:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
DeSchaduw:
stoerecurry:

Dat is een utopie denk ik, tenminste zolang het fundament van onze marktwerking niet word verandert, en ik zie niet in hoe we dit kunnen realiseren.
De consument wil gewoon weg het goedkoopste product, en dit zal in veel gevallen de doorslag geven. Zeker nu vanmorgen bekent werd gemaakt dat de vrije uitloop kippen/varkensvlees gemengd word met minder blije varkens.

Dat is nu juist het bewijs van het tegenovergestelde. De reden dat er 'gewoon' vlees werd bijgemengd is dat de leverancier niet aan de vraag naar 'blij' vlees kon voldoen.
Kortom mensen zijn bereid om meer te betalen als zij dan het idee hebben dat hun vlees een beter leven heeft gehad.
Wat zou men overhebben voor mijn kat die 18 jaar goed verzorgd is? Moet als stukje kerstvlees toch een leuke cent opbrengen....

Nee er steekt niet een beweegreden achter zoals jij die omschrijft, de enige juiste beweegreden is dat blijvlees meer geld waard is. Je hebt een stuk minderblijvblees die je tegen een hogere prijs kunt verkopen, wanneer je er een leugentje aan plakt.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 06-09-2013 13:40:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Shamino:

Sinds ik mij meer ben gaan verdiepen in "het nieuws achter het nieuws" is de wereld er niet mooier op geworden... ben ik bevestigd in mijn idee dat de mens van nature een slecht wezen is ("overlevingsdrang" of hoe je het noemen wilt)... en ben ik heel blij dat sites als grenswetenschap.nl bestaan.


Mooi geschreven/verwoord.
Zo verbittert ben ik (nog) niet, ik probeer mezelf er van bewust te houden dat ieder mens een slecht wezen zou kunnen zijn als diegene hiervoor kiest. Dus niet zoals jij dat stelt per definitie.
Ik denk ook dat erg veel mensen het helemaal niet van zich zelf door hebben, en enkel en alleen kijken naar hun eigen macrostructuur zonder zichzelf bewust te zijn dat ze deel uitmaken van een groter geheel.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 06-09-2013 13:44:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shamino: stoerecurry: Dank je voor je compliment.

Ik ben overigens niet zo verbitterd als je misschien zou denken.
Sterker nog: ik vind mezelf een heel blij en positief mens!

Over enkele miljoenen jaren (ik kijk even niet op een 10miljoen jaar meer of minder) bestaat de mens - zoals wij die kennen - niet meer. Over enkele duizenden jaren bestaat Nederland - zoals wij dat kennen - niet meer. Over enkele tientallen jaren bestaan de mensen waar ik/wij ons nu druk over maken (inclusief mijzelf/onszelf) niet meer.

Dat maakt alles - voor mij - zo relatief.

Ik geloof/denk/weet (streep door wat van toepassing is) dat ik miljarden jaren niet bestaan heb. Nu besta ik (binnen de beperkingen die het 3D-aardse leven voor mij heeft) voor - zeg - 80 jaar. En als ik dood ga dan ben ik voor de rest van de eeuwigheid dood, even de levensbeschouwelijke vragen (leven na de dood, enz.) buiten beschouwing gelaten.

Binnen die grenzen probeer ik een fijn leven te leiden. Nieuws vergaren is daarbij een zeer belangrijk onderdeel (daar ontkom je bijna niet aan, tenzij je echt in een hutje op de hei woont en niets met de overheid van doen hebt).

En ik ben blij dat ik heb ingezien dat "nieuws" niet zo waar en objectief is als de overgrote meerderheid van de mensen nog steeds denkt. Dat maakt "het leven binnen die grenzen" voor mij in ieder geval weer een stuk interessanter (en dus meestal ook leuker).
Altijd oneens met alles en iedereen, totdat het tegendeel bewezen is uiteraard.
Op 06-09-2013 14:11:00 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Als dit geen propaganda is weet ik niet meer.

Zie link:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21871121/__Nederlander_positief_over_EU__.html

Krijgt bijna de slape lach!
(bericht gewijzigd op 6/9/2013 16:7)
Op 06-09-2013 16:03:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Shamino:
stoerecurry: Dank je voor je compliment.

Ik ben overigens niet zo verbitterd als je misschien zou denken.
Sterker nog: ik vind mezelf een heel blij en positief mens!

Over enkele miljoenen jaren (ik kijk even niet op een 10miljoen jaar meer of minder) bestaat de mens - zoals wij die kennen - niet meer. Over enkele duizenden jaren bestaat Nederland - zoals wij dat kennen - niet meer. Over enkele tientallen jaren bestaan de mensen waar ik/wij ons nu druk over maken (inclusief mijzelf/onszelf) niet meer.

Dat maakt alles - voor mij - zo relatief.

Ik geloof/denk/weet (streep door wat van toepassing is) dat ik miljarden jaren niet bestaan heb. Nu besta ik (binnen de beperkingen die het 3D-aardse leven voor mij heeft) voor - zeg - 80 jaar. En als ik dood ga dan ben ik voor de rest van de eeuwigheid dood, even de levensbeschouwelijke vragen (leven na de dood, enz.) buiten beschouwing gelaten.

Binnen die grenzen probeer ik een fijn leven te leiden. Nieuws vergaren is daarbij een zeer belangrijk onderdeel (daar ontkom je bijna niet aan, tenzij je echt in een hutje op de hei woont en niets met de overheid van doen hebt).

En ik ben blij dat ik heb ingezien dat "nieuws" niet zo waar en objectief is als de overgrote meerderheid van de mensen nog steeds denkt. Dat maakt "het leven binnen die grenzen" voor mij in ieder geval weer een stuk interessanter (en dus meestal ook leuker).

Voila, zo relatief is ons leventje inderdaad.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 06-09-2013 16:53:32 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Patrick NL:
Als dit geen propaganda is weet ik niet meer.

Zie link:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21871121/__Nederlander_positief_over_EU__.html

Krijgt bijna de slape lach!

Dit is hun bron:

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_nl.htmIt's all a figment of imagination!
Op 06-09-2013 19:36:15 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
psixty4:
Patrick NL:
Als dit geen propaganda is weet ik niet meer.

Zie link:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21871121/__Nederlander_positief_over_EU__.html

Krijgt bijna de slape lach!

Dit is hun bron:

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_nl.htm
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 06-09-2013 19:37:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Meneer Glimlach:
psixty4:
Patrick NL:
Als dit geen propaganda is weet ik niet meer.

Zie link:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21871121/__Nederlander_positief_over_EU__.html

Krijgt bijna de slape lach!

Dit is hun bron:

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_nl.htm
- clip - wij van . . -

inderdaad, Ondertussen staat het wel staat het wel in de telegraaf, hoeveel medelanders zouden dit nu klakkeloos aannemen?
It's all a figment of imagination!
Op 06-09-2013 19:40:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
psixty4:

inderdaad, Ondertussen staat het wel staat het wel in de telegraaf, hoeveel medelanders zouden dit nu klakkeloos aannemen?

Tja de Telegraaf. Wie weigert zelf na te denken verdient gewoon niet beter. Alleen jammer dat de koeien van de kudde het wel voor het zeggen hebben. Een 'bewijs van onvermogen' zou ze niet misstaan.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 06-09-2013 19:54:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Tetzmol:
psixty4:

inderdaad, Ondertussen staat het wel staat het wel in de telegraaf, hoeveel medelanders zouden dit nu klakkeloos aannemen?

Tja de Telegraaf. Wie weigert zelf na te denken verdient gewoon niet beter. Alleen jammer dat de koeien van de kudde het wel voor het zeggen hebben. Een 'bewijs van onvermogen' zou ze niet misstaan.

Als oormerk?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 06-09-2013 19:59:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Meneer Glimlach:
Tetzmol:
psixty4:

inderdaad, Ondertussen staat het wel staat het wel in de telegraaf, hoeveel medelanders zouden dit nu klakkeloos aannemen?

Tja de Telegraaf. Wie weigert zelf na te denken verdient gewoon niet beter. Alleen jammer dat de koeien van de kudde het wel voor het zeggen hebben. Een 'bewijs van onvermogen' zou ze niet misstaan.

Als oormerk?

LOL.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 06-09-2013 20:06:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Voordat we afdwalen:
Kijkt u eens hier:
http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?i=12941

(In juli 2012 kwam boven water dat Syrische rebellen de beschikking hadden gekregen over gifgas)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 06-09-2013 20:09:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
psixty4:
Meneer Glimlach:
psixty4:
Patrick NL:
Als dit geen propaganda is weet ik niet meer.

Zie link:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21871121/__Nederlander_positief_over_EU__.html

Krijgt bijna de slape lach!

Dit is hun bron:

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_nl.htm
- clip - wij van . . -

inderdaad, Ondertussen staat het wel staat het wel in de telegraaf, hoeveel medelanders zouden dit nu klakkeloos aannemen?

62%
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 06-09-2013 20:39:28 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden